Kanker in het oor

Ziektebeeld

Wat is kanker in het oor?

Wanneer er kwaadaardige cellen worden gevonden in de uitwendige gehoorgang of in het middenoor, wordt er gesproken van kanker in het oor. Wanneer er kankercellen worden gevonden op de oorschelp, is dit meestal huidkanker. Het is een zeldzame vorm van kanker: ongeveer 0,2 procent van de tumoren in het hoofd-halsgebied zijn tumoren in het gehoorzintuig.

Het oor is onder te verdelen in drie onderdelen:

 • Het buitenoor
  • Het buitenoor bestaat ook weer uit drie delen: de oorschelp, de gehoorgang en het trommelvlies. De functie van het buitenoor is het overbrengen van geluiden naar het middenoor. De oorschelp vangt deze geluiden op en geeft ze door aan het trommelvlies. In het buitenoor zitten haartjes en klieren die het oor moeten beschermen tegen insecten en stof.
 • Het middenoor
  • Dit onderdeel van het oor bevat drie botjes (de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel) en een met lucht gevulde ruimte. Deze botjes zorgen voor de geleiding van geluid in het middenoor dat uiteindelijk wordt doorgegeven aan het binnenoor.
 • Het binnenoor
  • Het slakkenhuis, de gehoorzenuw en het evenwichtsorgaan bevinden zich in het binnenste deel van het oor. Door middel van trilhaartjes in het slakkenhuis worden trillingen omgezet in elektronische signalen die door de gehoorzenuw de hersenen bereiken. Het binnenoor is ook betrokken bij het evenwichtsgevoel.

Kanker op het oor wordt niet gekenmerkt door een specifiek soort kanker, maar door de locatie. Er kunnen daarom ook verschillende soorten kanker op het oor groeien:

 • Plaveiselcelcarcinoom: de meest voorkomende vorm van kanker op het oor, die groeit op de bovenste huidlaag.
 • Adenocarcinoom: tumorgroei in de kliercellen. Deze cellen maken slijm aan en de tumoren ontwikkelen zich langzaam.
 • Ceruminoom: een tumor in de cellen die oorsmeer produceren.
 • Sarcoom: kwaadaardige celgroei in het bindweefsel.
 • Uitzaaiingen van kanker vanuit andere plaatsen van het lichaam.

Symptomen

Patiënten kunnen last hebben van pijn in het oor en afscheiding uit het oor. Ook kunnen ze last hebben van oorontstekingen, die niet overgaan met antibiotica. Mensen met oorkanker kunnen ook veranderingen ondervinden in hun gehoor of de werking van de aangezichtszenuw. Deze zenuw regelt de expressie van het gezicht en het sluiten van de mond en ogen.

Oorzaak

Er is niet veel bekend over de oorzaak van kanker in het oor. Uit onderzoek is wel gebleken dat mensen die eerder zijn bestraald voor kanker in het hoofd-halsgebied, een grotere kans hebben op het ontwikkelen van tumoren in het oor.

Diagnose

Mocht de huisarts vermoeden dat een patiënt kanker in het oor heeft, dan volgt een verwijzing naar een keel-neus-oor-arts (KNO-arts). De specialist herhaalt het lichamelijk onderzoek, maar verricht ook aanvullende onderzoeken om er zeker van te zijn of er sprake is van de aandoening. Dit zijn mogelijk een biopsie, MRI-scan, CT-scan, echografie, of longfoto.

Als de diagnose is gesteld, wordt er aan de hand van de bovenstaande onderzoeken een stadium van de kanker vastgesteld. Hiermee wordt bepaald hoe ver de ziekte zich ontwikkeld heeft en welke behandeling passend is. Daarvoor zijn het type, de locatie en het stadia van de tumor bepalend.

Ook de differentiatiegraad van de tumor is van belang voor de behandeling en prognose. Deze kan worden bepaald door middel van een biopt van de tumor. Een biopt is een stukje weefsel dat tijdens een kleine ingreep wordt weggehaald en onder de microscoop kan worden onderzocht. De differentiatiegraad zegt iets over in hoeverre de kankercellen nog op normale cellen lijken.

Behandeling

Wanneer alle onderzoeken zijn afgerond en alle kenmerken van de tumor zijn vastgesteld, stelt een team van specialisten een behandelplan op. In het geval van kanker in het oor zijn er bestralingen of een operatie mogelijk.

Wanneer de patiënt een vroeg stadium van kanker heeft, kan de arts de tumor vaak gemakkelijk verwijderen tijdens een operatie. Bestraling kan worden gegeven als aanvullende behandeling op een operatie. Ook kan bestraling worden ingezet wanneer een operatie niet mogelijk is. Chemotherapie wordt alleen gegeven als palliatieve behandeling, om de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Aanvullende info

Ziektebeeld

Symptomen

Oorzaak

Diagnose

Behandeling

Patiëntenvereniging

Links