Combinatie van mRNA-4157 met pembrolizumab verbetert overleving bij hoog risico melanoom

december 2023 Farmanieuws Willem van Altena

Uit de KEYNOTE-942 studie blijkt dat de combinatie van een mRNA-geneesmiddel met immuuntherapie het risico op terugkeer van de kanker of overlijden bijna halveert bij patiënten met hoog risico melanoom die een volledige resectie hebben gehad. Het gaat om de op mRNA gebaseerde geïndividualiseerde neoantigeentherapie mRNA-4157 (V940), ontwikkeld door Moderna en Merck & Co. In combinatie met de anti-PD-1-therapie pembrolizumab (Keytruda, op de markt gebracht door Merck & Co.) levert dit een ‘robuust klinisch voordeel’ op, in de woorden van Kyle Holen, hoofd ontwikkeling voor therapeutica en oncologie bij Moderna.

Eerder dit jaar presenteerden Moderna en Merck op de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO) resultaten van de fase IIb KEYNOTE-942 studie, waaruit bleek dat de combinatie van mRNA-4157 en pembrolizumab de kans op afstandsmetastase of overlijden met 65% verminderde, vergeleken met alleen pembrolizumab. De nieuwe analyse, na een mediane follow-up van ongeveer drie jaar, toonde aan dat mRNA-4157 plus pembrolizumab het risico op afstandsmetastase of overlijden met 62% verminderde.

De onderzoekers kijken nu uit naar gegevens van vier en vijf jaar omdat dan de melanoomcurve afvlakt en de sterfte afneemt. Moderna en Merck onderzoeken mRNA-4157 daarnaast ook in eerdere stadia van melanoom. Overwogen wordt om op basis van de studieresultaten versnelde goedkeuring aan te vragen bij de FDA voor mRNA-4157, wat zou kunnen leiden tot goedkeuring in 2025.

KEYNOTE-942

De KEYNOTE-942-studie omvatte 157 patiënten met hoogrisico stadium III/IV melanoom, die een volledige chirurgische resectie ondergingen en vervolgens willekeurig werden toegewezen om mRNA-4157 plus pembrolizumab of alleen pembrolizumab te ontvangen, gedurende ongeveer één jaar tot terugkeer van de ziekte of onaanvaardbare toxiciteit. Eind vorig jaar zeiden Moderna en Merck dat de studie zijn primaire eindpunt van recidiefvrije overleving (RFS) had behaald, waarbij het combinatieregime het risico op overlijden of terugkeer van kanker met 44% verminderde in vergelijking met alleen pembrolizumab.

INTerpath

De positieve resultaten leidden er ook toe dat de bedrijven eerder dit jaar de fase III INTerpath-001-studie startten om mRNA-4157 plus pembrolizumab te evalueren voor de adjuvante behandeling van patiënten met gereseceerd hoogrisico melanoom. Ze zijn ook recentelijk begonnen met het testen van de combinatie in de fase III INTerpath-002-studie bij niet-kleincellige longkanker en van plan het programma uit te breiden naar aanvullende tumortypes.

Referenties

Lees meer over de KEYNOTE-942 trial op de website ClinicalTrials.gov