Combinatie pembrolizumab met mRNA-vaccin als adjuvante behandeling hoog-risico melanoom

juli 2023 Oncotrials Willem van Altena
3d medical illustration of skin cancer: Squamous cell carcinoma, basal cell cancer

Farmaceuten Merck & Co. (bekend als MSD in Nederland) en Moderna starten een fase III-studie waarin het experimentele mRNA-kankervaccin V940/mRNA-4157 wordt geëvalueerd in combinatie met de PD-1-remmer pembrolizumab (merknaam: Keytruda) van MSD voor de adjuvante behandeling van patiënten met gereseceerd hoog-risico melanoom.

Het experimentele mRNA-vaccin is ontworpen om het immuunsysteem te stimuleren door T-celresponsen te genereren die in staat zijn om kanker aan te pakken als en wanneer deze terugkeert.

Primaire eindpunt

De gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie zal de veiligheid en werkzaamheid van de combinatie vergelijken met die van pembrolizumab als monotherapie en zal 1089 patiënten met gevorderd melanoom (stadium IIB-IV) omvatten. Het primaire eindpunt is de recidiefvrije overleving (RFS), terwijl secundaire doelen de verre metastasevrije overleving (DMFS) en algehele overleving (OS) zijn.

Bijgewerkte bevindingen van de fase IIb KEYNOTE-942-studie werden onlangs gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), waaruit bleek dat de combinatie van vaccinkandidaat V940 plus pembrolizumab het risico op verre metastase of overlijden met 65% verminderde, vergeleken met pembrolizumab alleen, bij patiënten met melanoom met een hoog risico.

Longkanker

Moderna en MSD zijn ook van plan om het ontwikkelingsprogramma voor V940 in combinatie met pembrolizumab uit te breiden naar andere tumortypes, waaronder niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Referentie

Meer informatie over de KEYNOTE-942 studie op Clinicaltrials.gov

Persbericht van MSD.