Combinatie operatie, radiatie en systemische therapie bij borstkanker bij mannen

november 2021 Medisch onderzoek Willem van Altena
Breast cancer ribbon on male chest

Borstkanker treft voornamelijk vrouwen, maar ook bij mannen komt de ziekte voor. Volgens cijfers van de Nationale Kankerregistratie (NKR) waren er in 2020 ongeveer 13.000 nieuwe borstkankerdiagnoses bij vrouwen, maar 120 bij mannen. Het aantal mannen met borstkanker in Nederland neemt gestaag toe: van 47 patiënten in 1989 naar 139 in 2019. Mede doordat mannen ouder zijn bij diagnose en de tumor vaker verder gevorderd is, is de 10-jaarsoverleving bij mannen 5 procent lager dan bij vrouwen. Een recente studie uit de V.S. die is gepresenteerd op het jaarcongres van the American College of Surgeons (ACS) stelt vast dat mannen met stadium IV borstkanker, die goed reageren op systemische behandelingen (doorgaans chemotherapie) gebaat zijn bij een operatie. Ook de drieledige combinatie van operatie, bestraling en systemische therapie zijn effectiever dan alleen laatstgenoemde.

Richtlijnen

Op basis van hun bevindingen pleiten de onderzoekers nu voor aanpassing van de richtlijnen. In de V.S. schrijven die voor dat een chirurgische ingreep alleen als palliatieve behandeling wordt toegepast maar dat systemische behandeling de standaard is. In Nederland is de richtlijn voor de behandeling van borstkanker bij mannen in feite hetzelfde als bij vrouwen, en behoort een operatie –een gehele of gedeeltelijke mastectomie- tot de behandelopties.

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers aan het Penn State College of Medicine. Volgens medeauteur dr. Daleela Dodge is het beeld dat mannen met borstkanker in stadium IV niet meer door een operatie te helpen zijn aan bijstelling toe. “Bij de subgroep patiënten die goed reageren op systemische therapie en waarbij de uitzaaiingen beperkt blijven zou de behandelrichtlijn heroverwogen moeten worden”, zegt zij.

Slechtere prognose

Het feit dat borstkanker bij mannen weinig voorkomt betekent ook dat er weinig bekendheid is met de ziekte bij het grote publiek. Dat leidt er vaak toe dat de ziekte laat vastgesteld wordt. Bij 10% van de mannen wordt de ziekte pas in stadium IV vastgesteld; bij vrouwen is dat 6%. En het aantal mannen dat pas in stadium III of IV wordt gediagnosticeerd is 40%. Mede daardoor is de prognose voor mannen met gevorderde borstkanker slechter dan voor vrouwen.

Volgorde

Voor de studie bekeken de onderzoekers data van 539 mannen met stadium IV borstkanker en een bekende ER/PR status die tussen 2004 en 2017 in het Amerikaanse kankerregister waren opgenomen. Het bleek dat de overleving van patiënten die een drieledige behandeling hadden gehad beter was dan die van patiënten die alleen systemische behandelingen hadden ondergaan. Bij zowel ER- als PR-positieve patiënten was de vijfjaarsoverleving beter bij de mannen die de combinatiebehandeling hadden ondergaan. Er werd ook vastgesteld dat de volgorde van de combinatietherapie wel degelijk iets uitmaakte. ER-positieve patiënten die neoadjuvant chemotherapie ontvingen hadden meer profijt van de daarop volgende operatie dan mannen die pas na de operatie chemo kregen.

Referentie

Stahl KA, et al. Benefits of Surgical Treatment in Stage IV Male Breast Cancer Patients with Known Hormone Receptor Status. Scientific Forum Presentation. American College of Surgeons Clinical Congress 2021.

Meer informatie

Lees meer over de behandeling van borstkanker in de Oncopedia