Chemotherapie voorafgaand aan operatie blijkt kans op terugkeer darmkanker te verminderen

januari 2023 Medisch onderzoek Willem van Altena
Human colon on scientific background

Patiënten met een vroeg stadium van dikkedarmkanker hebben baat bij een kuur van 6 weken chemotherapie alvorens ze geopereerd worden. Dat is de voornaamste conclusie uit een Britse studie, die deze week werd gepresenteerd in vakblad Journal of Clinical Oncology. In de FOxTROT-studie bleek de kans op terugkeer van colonkanker binnen twee jaar 28% lager te zijn bij mensen die voor hun operatie een chemobehandeling hadden gehad.

Het onderzoek werd gedaan door een team wetenschappers onder leiding van prof. Dion Morton van de universiteit van Birmingham. Hij zegt: “In veel landen kunnen kankerbehandelingen enorm duur zijn. Wij wilden daar iets aan doen door een minder dure behandeling uit te testen die op de breedst mogelijke groep patiënten toegepast kan worden. Dankzij ons onderzoek kunnen er wereldwijd jaarlijks vele duizenden levens gered worden.”

Aan de studie namen 1.053 colonkankerpatiënten deel uit 85 centra in Denemarken, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Zij werden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep (699 personen) ontving 6 weken chemotherapie (neoadjuvante chemotherapie), gevolgd door een operatie. Daarna kregen zij nog eens 18 weken chemotherapie. Patiënten in de tweede groep ondergingen de standaardbehandeling, zijnde een operatie zonder voorafgaande chemotherapie, en gevolgd door 24 weken chemotherapie.

Groeiend bewijs

Het bleek dat de patiënten die voorbehandeld waren met chemotherapie minder kans hadden om binnen twee jaar opnieuw kanker te krijgen. Medeonderzoeker dr. Laura Magill: “Ongeveer een op de drie darmkankerpatiënten krijgt na een operatie toch opnieuw kanker. Wij wilden dat aantal omlaag brengen. De standaardbehandeling was tot dusver om alle chemotherapie pas na de operatie toe te dienen, om alle kankercellen die zich al voor de operatie verspreid hebben te doden. Maar ons onderzoek laat zien dat het geven van chemotherapie voorafgaand aan de operatie de kans vergroot dat we alle kankercellen weten te doden. Ook in andere kankers groeit het bewijs dat pre-operatieve chemotherapie waardevol is. Wij denken dat onze studieresultaten de klinische praktijk rond de behandeling van colonkanker kunnen transformeren.”

Timing is alles

Medeonderzoeker prof. Matthew Seymour, hoogleraar gastro-intestinaal kankeronderzoek aan de universiteit van Leeds beaamt dat. “Timing is alles als het op de behandeling van colonkanker aankomt. En alleen door een deel van de chemotherapie te vervroegen bereiken we opmerkelijke resultaten. Toedienen van chemotherapie voor een operatie kan de kans op terugkeer van de kanker verkleinen zonder dat daar dure medicijnen of technieken voor nodig zijn. We zagen daarnaast ook dat er bij de patiënten die vooraf chemotherapie hadden gehad minder complicaties waren bij de darmoperatie. Door onze behandeling wereldwijd toe te passen, ook in landen met een lagere welvaart, kan de kankerzorg getransformeerd worden, en kunnen duizenden levens gered worden.”

Vervolgstudies

Gesterkt door de studieresultaten van de FOxTROT-1 studie staan nu twee vervolgstudies,FOxTROT-2 en FOxTROT-3 in de steigers. Daarin zal worden onderzocht of neoadjuvante chemotherapie ook goed werkt bij oudere patiënten, en of het geven van meerdere chemotherapiemiddelen vooraf het risico op terugkeer van de kanker verder verkleint. Als die studies ook succesvol blijken, opent dat de deur naar meer kankerbehandelingen op maat, met nieuwe types chemotherapie en combinaties daarvan.

Referentie

Morton D, Seymour M, Magill L,; FOxTROT Collaborative Group. Preoperative Chemotherapy for Operable Colon Cancer: Mature Results of an International Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol. 2023 Jan 19:JCO2200046. doi: 10.1200/JCO.22.00046. Epub ahead of print. PMID: 36657089.