CARE-FIT: nieuw online leefstijlprogramma ter ondersteuning tijdens en na kankerbehandeling

juli 2024 Beter Leven Willem van Altena

De Open Universiteit in Heerlen is bezig met de ontwikkeling van een online leefstijlprogramma genaamd CARE-FIT, specifiek ontworpen voor mensen met kanker. Dit innovatieve programma biedt ondersteuning op het gebied van beweging, slaap en stressmanagement, drie cruciale factoren die een positieve invloed hebben op de gezondheid en kwaliteit van leven tijdens en na kankerbehandelingen. Momenteel worden er vrijwilligers gezocht die mee willen werken aan een interview in het kader van een onderzoek naar het CARE-FIT programma.

Kwaliteit van leven

CARE-FIT richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van leven en gezondheid van kankerpatiënten door middel van een gepersonaliseerd eHealth programma. Het programma integreert advies en begeleiding in de bestaande kankerzorg en wordt ontwikkeld in samenwerking met patiënten en zorgverleners. Het doel is om een effectieve en haalbare interventie te bieden die breed kan worden ingezet in de oncologische zorg.

De aanpak van het CARE-FIT project omvat co-creatie met patiënten en zorgverleners. Een bestaande beweeginterventie voor prostaat- en darmkankerpatiënten wordt aangepast en uitgebreid naar andere kankervormen, evenals naar slaap en stressmanagement. Vervolgens wordt de (kosten)effectiviteit van het programma geëvalueerd in een grootschalige studie, waarbij ook contextuele factoren voor duurzame integratie in de zorg worden onderzocht.

Samenwerking

Samenwerkingspartners in dit project zijn onder andere Kanker.nl, de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), verschillende ziekenhuizen zoals Zuyderland en VieCuri Medisch Centrum, revalidatiecentra zoals Adelante, en fysiotherapiepraktijken. Maastricht University evalueert de kosten-effectiviteit, terwijl IKNL en Zuyd Hogeschool zich richten op de zorginbedding en integratie van leefstijladvisering in zorgonderwijs.

De verwachte resultaten van CARE-FIT zijn veelbelovend. De interventie biedt kankerpatiënten de mogelijkheid om hun conditie en kwaliteit van leven te verbeteren door zelf actief aan hun gezondheid te werken. Zorgprofessionals kunnen patiënten hiermee op een tijdsefficiënte manier ondersteunen, passend binnen bestaande zorgtrajecten.

Interview

Om het programma optimaal te laten aansluiten op de behoeften van patiënten, zoekt de Open Universiteit 15 mensen die bereid zijn deel te nemen aan een interview van ongeveer een uur. Dit interview richt zich op de leefstijlondersteuning die zij momenteel of in het verleden ontvangen hebben, hun wensen en behoeftes voor het online leefstijlprogramma, en de gewenste ondersteuning vanuit zorgverleners.

Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn, gediagnosticeerd zijn met kanker, en zich bevinden in de periode tussen diagnose en maximaal één jaar na het afronden van hun behandeling. Deelname aan het interview biedt hen de mogelijkheid om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van CARE-FIT.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het onderzoeksteam via e-mail (care-fit@ou.nl) of telefonisch (06-49524269) voor meer informatie en aanmelding.

Meer informatie

Bezoek de website van CARE-FIT.