Bariatrische chirurgie kan kankerrisico bij obesitas met meer dan de helft verminderen

mei 2023 Medisch onderzoek Willem van Altena

Bariatrische chirurgie kan bij patiënten met obesitas het risico op aan obesitas gerelateerde kanker, waaronder borstkanker, darmkanker, leverkanker, alvleesklierkanker, eierstokkanker en schildklierkanker, aanzienlijk verlagen. Dat is de uitkomst van een multicenter bevolkingsonderzoek door wetenschappers in Cleveland (Verenigde Staten), dat wordt gepresenteerd tijdens de Digestive Disease Week.

Het onderzoek vond plaats onder leiding van Vibhu Chittajallu, MD, een gastro-enterologie fellow aan de Case Western Reserve University en University Hospitals Cleveland Medical Center.

Beschermend effect

Bariatrische chirurgie is de naam voor een aantal procedures waarbij de maaginhoud op operatieve wijze wordt verkleind. We onderscheiden daarbij de maagband behandeling, een sleeve gastrectomie (waarbij een deel van de maag verwijderd wordt) of een gastrische bypass. Chittajallu: “Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het aanzienlijke gewichtsverlies dat gepaard gaat met bariatrische chirurgie ook een beschermend effect kan hebben tegen de vorming van met obesitas samenhangende kanker. Mijn team en ik wilden deze trend verder onderzoeken.”

Met behulp van TriNetX, een multi-institutionele database van 47 Amerikaanse gezondheidszorgorganisaties en meer dan 107 miljoen patiënten, voerden Chittajallu en collega’s een retrospectieve studie uit van 2002 tot 2022. Ze identificeerden volwassenen met een BMI van meer dan 35 die bariatrische chirurgie ondergingen en vergeleken hen met patiënten die zwaarlijvig waren maar geen operatie ondergingen, waarbij 55.789 personen in elke groep werden opgenomen na controle voor risicofactoren zoals rookgeschiedenis, alcoholgebruik, hartaandoeningen, hormoontherapieën en kankeronderzoeken.

De onderzoekers gebruikten ook het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek om te bepalen welke kankersoorten voldoende verband hielden met obesitas, waaronder slokdarmadenocarcinoom, multipel myeloom en kankers van de nier, dikke darm, rectum, maag, lever, galblaas, alvleesklier, eierstok, endometrium, borst en schildklier.

Resultaten

Volgens de resultaten was de cumulatieve incidentie van obesitasgerelateerde kanker na 10 jaar 4% (n = 2.206) in de bariatrische-chirurgiegroep en 8,9% (n = 4.960) in de niet-chirurgische controlegroep (Hazardratio [HR] = 0,482; 95% BI, 0,459-0,507).

Chittajallu merkte ook op dat de bariatrische chirurgiegroep “consequent lagere” aantallen nieuwe gevallen van alle soorten obesitasgerelateerde kanker had, waaronder borstkanker (501 vs. 751), darmkanker (201 vs. 360), leverkanker (969 vs. 2.198), alvleesklierkanker (54 vs. 86), eierstokkanker (130 vs. 214) en schildklierkanker (154 vs. 175).

De onderzoekers pleiten ervoor dat er meer onderzoek wordt gedaan om beter te begrijpen hoe bariatrische chirurgie het kankerrisico beïnvloedt. Wel zien zij in hun onderzoek dat bariatrische chirurgie een opwindende weg is om te onderzoeken als manier om het kankerrisico bij obese mensen te verlagen.

Referentie

Presentatie door Vibhu Chittajallu, MD tijdens de Digestive Disease Week