dr. A. Jager

Artikelen:

Revisie richtlijn Borstkanker: overzicht van de wijzigingen bij (neo)adjuvante therapie

1 september 2020

INLEIDING

Jaarlijks wordt in ons land bij ongeveer 15.000 vrouwen (en 120 mannen) de diagnose invasieve borstkanker gesteld en bij ongeveer 2.300 de diagnose in-situ-carcinoom. In 2000 verscheen de eerste Nederlandse richtlijn over screening en diagnostiek van borstkanker, gevolgd door een multidisciplinaire richtlijn over behandeling v… Lees verder »

Ribociclib in combinatie met endocriene therapie voor de behandeling van gevorderde borstkanker bij premenopauzale patiënten: ‘overall survival’-resultaten

28 oktober 2019

INLEIDING

Eén op de drie vrouwen die in Nederland wordt gediagnosticeerd met borstkanker met metastasen op afstand is pre-menopauzaal.2 Het hormoonreceptorpositieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve subtype is ook in deze jonge populatie de meest voorkomende borstkankersoort.3 Lees verder »

CDK4/6-remmers bij borstkanker

1 juli 2019

INLEIDING

Borstkanker kent de hoogste incidentie van alle kankersoorten bij Nederlandse vrouwen en jaarlijks overlijden ruim 3.000 patiënten aan de ziekte.1 De meest voorkomende vorm van borstkanker betreft het hormoongevoelige (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve subtype.2,3 Lees verder »

Het bepalen van de optimale positie van CDK4/6-remmers in hormoonreceptor-positief gevorderd mammacarcinoom: de SONIA-studie (BOOG 2017-03)

1 juli 2019

INLEIDING

De standaardbehandeling van hormoonreceptor-positieve (HR+), humane epidermale groeifactorreceptor 2 (HER2)-negatieve gevorderde borstkanker bestaat uit sequentiële endocriene therapie gericht op de oestrogeenreceptor-signaaltransductieroute.1 In toenemende mate wordt de standaardbehandeling met endocrie… Lees verder »

BRCA en BRCAness

1 december 2018

INLEIDING

Bij ongeveer 10% van de vrouwen die borstkanker ontwikkelen betreft het een erfelijke vorm, waarbij een derde wordt verklaard door een pathogene kiembaanmutatie in het BRCA1- of BRCA2-gen.1 Dit betekent dat van alle borstkankers ongeveer 3% wordt verklaard door een BRCA1/2-gen- mutatie, een perc… Lees verder »

SUBITO-studie: leidt geïntensiveerde alkylerende chemotherapie met autologe stamceltransplantatie tot een substantiële verbetering van de genezingskans bij stadium III-mammacarcinoom met een verondersteld BRCA-functieverlies?

1 december 2018

INLEIDING

Tripel-negatief (TN) mammacarcinoom betreft ongeveer 10–20% van alle nieuw gediagnosticeerde borstkankers en wordt onder andere gekenmerkt door hooggradige differentiatie en relatief goede sensitiviteit voor (neo)adjuvante chemotherapie. Parodoxaal genoeg is de prognose ten opzichte van andere tumortypen slecht als de ziekte… Lees verder »

‘Therapeutic drug monitoring’ van tamoxifen

1 juni 2017

INLEIDING

Vrouwen met een primair oestrogeenreceptor-positief (ER+) mammacarcinoom krijgen vaak het advies om adjuvante endocriene therapie te starten ter verkleining van de kans op recidief ziekteactiviteit. Adjuvante behandeling met tamoxifen reduceert significant de kans op ziekteterugkeer, waardoor tamoxifen een prominente plaats in… Lees verder »

BRCAness: een achilleshiel bij mamma- en ovariumcarcinomen?

1 maart 2012

De tijd dat tumoren, ontstaan in 1 orgaan, als 1 entiteit werden beschouwd, is mede door de introductie van nieuwe moleculaire technieken definitief achter ons gelaten. Steeds vaker blijkt dat binnen een histologische entiteit verschillende subtypes te onderscheiden zijn aan de hand van mogelijke aangrijpingspunten voor therapie. Dat geldt waars… Lees verder »

Aanbevolen

De TIL-studie loopt in Nederland in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en staat mome …

Lees verder »

Mededelingen

No items found
Ontvang ook onze nieuwsbrief per mail: Inschrijven
© 2020 NTVO
X

Deze website gebruikt cookies voor de juiste werking en om de bezoeker de beste gebruikservaring te geven. Wij gebruiken geen cookies om u te volgen voor marketing doeleinden. Klik op de 'Accepteer' knop om hiermee in te stemmen.