Adjuvante inzet combinatie immuuntherapie blijkt effectief bij vroeg stadium levercelkanker

januari 2023 Farmanieuws Willem van Altena
Liver cancer or liver tumor, Hepatocellular carcinoma (HCC), causes, symptoms, treatments, 3d illustration

Adjuvante inzet van de combinatietherapie van atezolizumab met bevacizumab blijkt de recidiefvrije overleving (RFS) bij patiënten met vroeg stadium levercelkanker (hepatocellulair carcinoom, HCC) met een hoog risico op terugkeer van de ziekte na operatie sterk te verbeteren. Dat blijkt uit resultaten van de fase III IMbrave050-studie. Atezolizumab en bevacizumab worden op de markt gebracht door farmaceut Roche onder de respectievelijke merknamen Tecentriq en Avastin.

Naar zeggen van Roche gaat het om de eerste fase III-studie die laat zien dat een gecombineerde immuuntherapie het risico op terugkeer van de ziekte vermindert bij HCC-patiënten. In de IMbrave050-studie werden 662 patiënten gerandomiseerd behandeld met ofwel de combinatietherapie atezolizumab + bevacizumab, dan wel alleen actief volgen zonder verdere interventie.

Een interimanalyse liet zien dat de combinatietherapie de RFS significant verbeterde bij HCC-patiënten met een hoog risico op recidief na resectie of ablatie, vergeleken met actief volgen. Roche meldt wel dat er nog onvoldoende data was betreffende algehele overleving (‘overall survival’, OS) op het moment van de interimanalyse.

Bijwerkingen

Het bijwerkingenprofiel van de combinatietherapie werd omschreven als consistent met het bekende bijwerkingenprofiel van de twee afzonderlijke medicijnen bij dit ziektebeeld. Verdere bevindingen uit de studie worden binnenkort verwacht op een van de medische congressen. Verwacht wordt dat zowel de Amerikaanse medicijnautoriteit FDA als de Europese evenknie EMA binnenkort beslissen over goedkeuring van de inzet van adjuvant atezolizumab + bevacizumab. De combinatietherapie is nu reeds goedgekeurd bij de behandeling van niet-reseceerbare HCC, waar het wordt beschouwd als de standaardzorg.

Referentie

Hack SP, Spahn J, Chen M, et al. IMbrave 050: a Phase III trial of atezolizumab plus bevacizumab in high-risk hepatocellular carcinoma after curative resection or ablation. Future Oncol. 2020 May;16(15):975-989. doi: 10.2217/fon-2020-0162. Epub 2020 Apr 30. Erratum in: Future Oncol. 2020 Oct;16(29):2371. PMID: 32352320.

Persbericht Roche