Wie heeft wel of geen baat bij aanbevolen therapie bij blaaskanker: onderzoek aan Erasmus MC

juni 2023 Wetenschap Willem van Altena
3D Illustration of Human Urinary System Bladder Anatomy

De aanbevolen behandeling voor patiënten met hoog-risico niet-spierinvasieve blaaskanker (‘high-risk non-muscle invasive bladder cancer’, HR-NMIBC) is tumorresectie gevolgd door adjuvante Bacillus Calmette-Guérin (BCG) blaasinjecties. Ongeveer de helft van de behandelde patiënten krijgt echter een recidief, en het voorspellen van non-respons zou kunnen leiden tot eerdere inzet van alternatieve behandelingen en mogelijk verbeterde overleving.

Als de ziekte niet tot staan kan worden gebracht moeten de patiënten een radicale cystectomie ondergaan, met het risico van een aanzienlijke morbiditeit en een slecht klinisch resultaat. Het identificeren van tumoren die waarschijnlijk niet reageren op BCG kan echter leiden tot eerdere inzet van alternatieve behandelingen, zoals vroege radicale cystectomie, gerichte therapieën of immuuntherapieën.

Onderzoekers van het Blaaskankercentrum van het Erasmus MC Kanker Instituut hebben een betrekkelijk eenvoudige test ontwikkeld waarmee urologen in de toekomst mogelijk nauwkeurig kunnen bepalen of blaasspoelingen bij blaaskanker gaan helpen. Hun studie is deze week gepubliceerd in Science Translational Medicine.

Voor hun research hebben de onderzoekers van Erasmus MC moleculaire profilering uitgevoerd van 132 patiënten met BCG-naïeve HR-NMIBC en 44 patiënten met recidieven na BCG (34 gematcht), die drie verschillende BCG-respons subtypen (BRS1, 2 en BRS3) aan het licht brachten. Patiënten met BRS3-tumoren hadden een verminderde recidiefvrije en progressievrije overleving in vergelijking met BRS1/2.

BRS3-tumoren drukten veel epitheliale-naar-mesenchymale overgang en basale markers uit en hadden een immunosuppressief profiel. Tumoren die terugkwamen na BCG waren verrijkt voor BRS3. BRS-stratificatie werd gevalideerd in een tweede cohort van 151 BCG-naïeve patiënten met HR-NMIBC, en de moleculaire subtypen presteerden beter dan door richtlijnen aanbevolen risicostratificatie op basis van klinisch-pathologische variabelen.

Voor klinische toepassing is bevestigd dat een commercieel goedgekeurde assay BRS3-tumoren kan voorspellen met een area under the curve van 0,87. Deze BCG-respons subtypen zullen een betere identificatie mogelijk maken van patiënten met HR-NMIBC met het hoogste risico op progressie en kunnen worden gebruikt om meer geschikte behandelingen te selecteren voor patiënten die waarschijnlijk niet zullen reageren op BCG.

Referentie

de Jong FC, Laajala TD, Hoedemaeker RF et al. Non-muscle-invasive bladder cancer molecular subtypes predict differential response to intravesical Bacillus Calmette-Guérin. Sci Transl Med. 2023 May 24;15(697):eabn4118. doi: 10.1126/scitranslmed.abn4118. Epub 2023 May 24. PMID: 37224225.