Wereldgezondheidsorganisatie komt met aparte classificatie voor tumoren bij kinderen

januari 2022 Actueel Willem van Altena
Hands holding yellow gold ribbon, Sarcoma Awareness, Bone cancer, childhood cancer awareness, September yellow, World Suicide Prevention Day concept

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft voor het eerst een aparte classificatie van pediatrische tumoren opgesteld. Voorheen werden tumoren bij kinderen alleen besproken als onderdeel van tumoren in het algemeen, gerangschikt naar orgaan of systeem.

De nieuwe classificatie van tumoren bij kinderen is het gevolg van een nieuwe manier van classificeren op moleculaire basis in plaats van alleen op basis van microscopisch vastgestelde morfologische kenmerken. Vooral bij hersenkankers betekent die benadering een wereld van verschil. Door de morfologische kenmerken te combineren met moleculair onderzoek kunnen pediatrische kankers veel accurater ingedeeld worden, en kunnen er gerichtere stappen gezet naar betere behandelingen gezet worden.

Wekedelensarcoom

De Classification of Pediatric Tumors is net als de ‘gewone’ classificatie gerangschikt naar locatie van de tumoren. Er wordt wel extra aandacht besteed aan erfelijke factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van pediatrische tumoren. In ongeveer 10% van alle vormen van kinderkanker zijn dergelijke factoren in het spel. Mesenchymale tumoren (wekedelensarcoom) worden wel nog steeds vooral naar de morfologische criteria ingedeeld, maar wel met aandacht voor genetische analyse. Tumoren van het centraal zenuwstelsel en verschillende types leukemie worden juist ingedeeld op grond van moleculaire en genetische mutaties.

De classificatie van kinderkankers is gebaseerd op een multidisciplinaire aanpak, en is tot stand gekomen door samenwerking tussen stakeholders uit alle vakgebieden van de pediatrische oncologie. De classificatie moet een nuttig hulpmiddel vormen voor pathologen en behandelaren van kinderen met kanker.

Referentie

Pfister SM, Reyes-Múgica M, Chan JKC, Hasle H, Lazar AJ, Rossi S, Ferrari A, Jarzembowski JA, Pritchard-Jones K, Hill DA, Jacques TS, Wesseling P, López Terrada DH, von Deimling A, Kratz CP, Cree IA, Alaggio R. A Summary of the Inaugural WHO Classification of Pediatric Tumors: Transitioning from the Optical into the Molecular Era. Cancer Discov. 2021 Dec 17. doi: 10.1158/2159-8290.CD-21-1094. Epub ahead of print. PMID: 34921008.