Vrouwen met polycysteus-ovariumsyndroom hebben grotere kans op alvleesklierkanker

november 2022 Wetenschap Diede Smeets
Pancreas puzzle concept: hands of surgeon with surgical instruments (tools) perform pancreas surgery as a result of acute or chronic pancreatitis, pancreatic diabetes, pancreatic cancer

Slechts 11,5% van de patiënten met alvleesklierkanker zijn in leven 5 jaar na het stellen van de diagnose.1 Polycysteus-ovariumsyndroom (PCOS) is een veelvoorkomende endocriene afwijking die in verband wordt gebracht met meerdere carcinogene processen en kankers.2 Uit een kleine studie bleek eerder dat vrouwen met PCOS een hogere kans hebben op het ontwikkelen van alvleesklierkanker, en recent zijn de resultaten gepubliceerd van een grotere studie die het doel had om deze initiële bevindingen te bevestigen.3

Hoewel er relatief weinig bekend is over de risicofactoren geassocieerd met alvleesklierkanker zou meer kennis behulpzaam kunnen zijn bij het identificeren van patiënten die baat kunnen hebben bij toegenomen ondersteuning en waakzaamheid.

PCOS geassocieerd met alvleesklierkanker

De huidige ‘case-control’-studie omvatte data uit het ‘Memorial Sloan Kettering Cancer Center Pancreatic Tumor Registry’ en de deelnemers waren vrouwelijk en ouder dan 21 jaar. De data van patiënten met pathologisch of cytologisch-bevestigde alvleesklier adenocarcinoom (n=446) werd vergeleken met de data van gezonde controles zonder kankergeschiedenis (n=209).

De onderzoekers vonden een positieve associatie tussen PCOS en het risico op het ontwikkelen van alvleesklierkanker nadat de analyse werd bijgesteld voor leeftijd, ras en etniciteit, BMI en gebruik van oestrogeen (oddsratio 1,88[95%-BI]: 1,02-3,46). Wanneer de analyse werd bijgesteld voor potentieel mediator type 2-diabetes was de associatie iets minder sterk (oddsratio 1,78[95%-BI]: 0,95-3,34). Er werden geen statistisch significante interacties geobserveerd. Het uitsluiten van patiënten die met alvleesklierkanker werden gediagnosticeerd binnen een periode van 5 jaar na PCOS, pancreatitis, en een familiegeschiedenis met alvleesklierkanker in de analyse had geen aanzienlijk effect op de resultaten.

Conclusie

Uit deze studie bleek dat PCOS geassocieerd was met een 1,9 maal hoger risico op alvleesklierkanker, wat de bevindingen uit de eerdere, kleinere studie bevestigt. De onderzoekers hypothetiseren dat sommige mensen wellicht onbekende stofwisselingsstoornissen hebben die bijdragen aan de ontwikkeling van zowel PCOS als alvleesklierkanker. Daarnaast kunnen deze resultaten betekenen dat vrouwen met PCOS nauwlettender in de gaten gehouden moeten worden met betrekking tot het ontwikkelen van alvleesklierkanker.

Referenties

  1. Surveillance epidemiology, and end results program. Cancer stat facts: pancreatic cancer. National Cancer Institute. Bezocht op 18 oktober, 2022. https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html.
  2. Yin W, Falconer H, Yin L, et al. Association between polycystic ovary syndrome and cancer risk. JAMA Oncol 2019;5:106-7.
  3. Peeri NC, Landicino MV, Saldia A, et al. Association between polycystic ovary syndrome and risk of pancreatic cancer. JAMA Oncol 2022; Online ahead of print.