VERGELIJKBARE OVERLEVING BIJ OPERATIEVE INGREPEN VAN BAARMOEDERHALSKANKER IN EEN VROEG STADIUM

april 2021 Oncotrials Walid Mohmand
The concept of endometriosis of the uterus. Diseases of the female reproductive system. Health and disease are a beautiful art concept made of paper.

De rol van laparoscopie in radicale hysterectomie voor de behandeling van baarmoederhalskanker in een vroeg stadium wordt in twijfel getrokken nadat resultaten uit een gerandomiseerde, gecontroleerde studie slechtere overlevingsresultaten lieten zien in vergelijking met open chirurgische ingrepen. Baarmoederhalskankerpatiënten met een tumorgrootte van <2 cm, die een laparoscopische radicale hysterectomie ondergingen, hadden een lagere 5-jaars ziektevrije overleving dan de patiënten die behandeld werden middels een open ingreep (90,4% versus 97,7%; p=0,02). De 5-jaars algehele overleving bleek niet veranderd te zijn (96,9% versus 99,4%, p=0,33). In een recent onderzoek is er gekeken wat de rol is van de chirurgische ingreep op operatieve of oncologische uitkomsten voor 1706 patiënten in Frankrijk met baarmoederhalskanker.

Elektronische patiëntendossiers uit 9 Franse ziekenhuizen werden gebruikt om gegevens van patiënten met baarmoederhalskanker te verzamelen. Patiënten met FIGO stadium IA2-IIB tumoren, die een radicale hysterectomie ondergingen, zijn meegenomen in de analyse.

Geen significant verschil in overleving tussen laparotomie en minimale invasieve chirurgie

Analyse van de onderzoeksresultaten liet zien dat er geen significant verschil was gevonden in de algehele overleving tussen patiënten die laparotomie ondergingen en patiënten die behandeld werden middels minimale invasieve chirurgie (MIS) (91% versus 81%, p>0,05). Voor ziektevrije overleving was er eveneens geen significant verschil gevonden (82% versus 78%, p> 0,05). Operatieve behandelingen vertoonden onderling ook geen significant verschil, waarbij er ook geen sprake was van overmatige postoperatieve complicaties in patiënten met MIS. Ziekenhuisopnames waren echter wel significant hoger bij patiënten die laparotomie ondergingen

CONCLUSIE

Dit onderzoek toonde aan dat in de 9 Franse ziekenhuizen geen verschil is gevonden in overlevingsuitkomsten tussen MIC en laparotomie bij patiënten die radicale hysterectomie hebben ondergaan in een vroeg stadium van baarmoederkanker. Een laparotomische behandeling zorgde wel voor langere ziekenhuisopnames, wat kan resulteren in een grotere zorglast voor ziekenhuizen.

Referenties

Chen X et al., Comparison of laparoscopic and open radical hysterectomy in cervical cancer patients with tumour size <_ 2 cm. International J Gynecologic Cancer. 2020. [published online].

Zaccarini F et al., Comparison of survival outcomes between laparoscopic and abdominal radical hysterectomy for early-stage cervical cancer: A French multicentric study. J Gynecology Obstetrics and Human Reproduction. 2021; 50(2): 102046.