Uitnodiging symposium “Passende zorg voor mensen met kanker in Nederland: de rol van radiotherapie”

april 2024 NVRO Van de redactie
Man Receiving Radiation Therapy for Cancer Treatment

Het symposium “Passende zorg voor mensen met kanker: de rol van radiotherapie” wordt georganiseerd voorafgaand aan de promotieplechtigheid van Jelle Evers, junior clinical data scientist IKNL en promovendus aan de Universiteit Twente, waar hij zijn proefschrift: “Radiotherapy treatment patterns in the Netherlands: Insights from the Netherlands Cancer Registry” zal verdedigen.

Radiotherapie in Nederland – Inzicht middels overzicht

In het gezamenlijke NVRO-IKNL project “Radiotherapie in Nederland – Inzicht middels overzicht” heeft Evers de trends in het toepassen van radiotherapie bij verschillende tumorsoorten in kaart gebracht op basis van data uit de Nederlandse Kankerregistratie. In de discussie van zijn proefschrift gaat hij daarnaast in op de te verwachten trends in de toekomst, op basis van projecties. Het symposium gaat door in deze lijn: de toekomstige rol van radiotherapie met hierbij nieuwe technologieën en de tendens van passende zorg, ook in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Hierbij komen thema’s zoals beeldvorming, de combinatie van bestralen en nieuwe geneesmiddelen en protonentherapie aan de orde.

Praktische informatie

Donderdag 25 april 2024 | 11.30 – 16.00 uur | Universiteit Twente, Enschede

U kunt zich aanmelden via deze link.

Bekijk hier de uitnodiging en het programma.