Betere progressievrije overleving bij cervixkanker door pembrolizumab naast chemoradiatie

juli 2023 Oncotrials Willem van Altena
Female reproductive system made of paper and hands isolated on blue background

Nieuwe tussentijdse resultaten uit de fase III KEYNOTE-A18 studie laten zien dat het gebruik van pembrolizumab met gelijktijdige chemoradiotherapie een significante en klinisch betekenisvolle verbetering van de progressievrije overleving (PFS) liet zien ten opzichte van gelijktijdige chemoradiotherapie alleen, bij nieuw gediagnosticeerde patiënten met hoog-risico lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Pembrolizumab wordt op de markt gebracht door farmaceut Merck & Co onder de merknaam Keytruda.

Eerder was al bekend geworden dat de immuuntherapie pembrolizumab de PFS verbetert bij bepaalde patiënten met persisterende, terugkerende of uitgezaaide baarmoederhalskanker.

Aan de KEYNOTE-A18 studie, ook bekend als ENGOT-cx11/GOG-3047, namen 1060 patiënten deel met nieuw gediagnosticeerde hoog-risico, lokaal gevorderde baarmoederhalskanker. Proefpersonen werden gerandomiseerd om pembrolizumab te ontvangen in combinatie met externe bestralingstherapie plus gelijktijdige chemotherapie met cisplatine, gevolgd door brachytherapie – ook bekend als gelijktijdige chemoradiotherapie – of placebo plus gelijktijdige chemoradiotherapie. De primaire eindpunten van het onderzoek zijn PFS en overall survival (OS), terwijl secundaire doelen complete respons en objectieve respons zijn.

Gunstige trend in OS

Hoewel het PFS-eindpunt bij de tussentijdse analyse werd gehaald is het nog te vroeg om conclusies te trekken uit de OS-gegevens, al meldt de fabrikant wel dat zich een ‘gunstige trend’ aftekent. Wel kon al gemeld worden dat het veiligheidsprofiel van de anti-PD-1 therapie consistent was met dat wat werd waargenomen in eerder gerapporteerde onderzoeken, zonder nieuwe veiligheidssignalen. De resultaten van de studie zullen op een komende medische bijeenkomst gepresenteerd worden en voorgelegd worden aan regelgevende instanties.

In de VS is pembrolizumab goedgekeurd voor gebruik in combinatie met chemotherapie, met of zonder bevacizumab, voor de behandeling van patiënten met persisterende, terugkerende of metastatische baarmoederhalskanker waarvan de tumoren PD-L1 tot expressie brengen, en als monotherapie bij patiënten met terugkerende of metastatische baarmoederhalskanker met ziekteprogressie op of na chemotherapie waarvan de tumoren PD-L1 tot expressie brengen.

Referenties

Persbericht Merck & Co.

Lees meer over de KEYNOTE-A18 studie op ClinicalTrials.gov