Studie UroLife onderzoekt invloed leefstijl op recidive en progressie blaaskanker

mei 2021 Beter Leven Willem van Altena
Final cigarette stubbed out, end of smoking

Hebben leefstijlgewoonten een invloed op de kans dat kanker terugkeert? Er zijn steeds meer bewijzen dat dat inderdaad zo is. Aan het Radboudumc doen, gesteund door KWF, urologen en epidemiologen al sinds 2014 onderzoek naar de invloed van roken, alcoholgebruik en dieet op blaaskanker. De naam van de studie: UroLife. Binnenkort verwachten de Nijmeegse onderzoekers hun resultaten te presenteren.

Blaaskanker is een kankersoort met een hoge kans op recidive. De meeste patiënten met blaaskanker worden gediagnosticeerd in een vroeg stadium, met stadium Ta- of T1-tumoren. De vijfjaarsrisico’s op terugkeer (31-78%) en progressie (1-45%) van deze niet-spierinvasieve blaastumoren zijn echter hoog. De behandeling van deze blaastumoren is gericht op het voorkómen van terugkeer en van progressie naar spierinvasieve blaaskanker, dat een veel  slechtere prognose heeft.

Stoppen met roken

Zoals bij meer kankertypes het geval is, is roken een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van blaaskanker. Stoppen met roken zou dus de kans op recidive kunnen verkleinen, maar er was geen wetenschappelijk bewijs voor die aanname, of voor het effect van andere leefstijlgewoonten. Om die reden is in 2014 de UroLife studie van start gegaan.

Doel van de studie is vaststellen of roken, drinken en dieetkeuzes een rol spelen bij de kans op recidive of progressie bij blaaskanker. Voor de studie werden tussen mei 2014 en april 2017 zo’n 1.100 patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker (stadium Ta) geïncludeerd uit 22 centra in heel Nederland. Zij vulden ongeveer 6 weken na diagnose vragenlijsten in over hun leefgewoonten voorafgaand aan de diagnose. Na 3, 15 en 51 maanden werden opnieuw vragenlijsten ingevuld. Tussen februari en april 2021 is klinische data verzameld uit de patiëntendossiers.

Moleculaire subtypen

Tussen 2018 en april 2021 werden ook 700 patiënten met blaaskanker in fase T1 in de studie opgenomen. Van deze patiënten met T1-tumoren is reeds of zal nog resterend tumormateriaal dat opgeslagen ligt in pathologielaboratoria worden opgevraagd. Pathologen van Erasmus Medisch Centrum voeren de pathologische review van deze tumoren uit en bepalen de moleculaire subtypen met immunohistochemie.

De Nijmeegse onderzoekers gaan vervolgens zien of er een relatie is tussen roken, gewicht, lichamelijke activiteit en groente- en fruitconsumptie voor diagnose en de tumorkenmerken en het moleculaire subtype van de blaastumor. Verder wordt gekeken in hoeverre patiënten na diagnose hun leefstijl hebben aangepast, en of dat zich vertaald in een lager risico op recidive en progressie.

Uiteindelijk moet de UroLife studie leiden tot wetenschappelijk onderbouwde leefstijladviezen voor patiënten met niet-spierinvasieve blaaskanker.

Referentie

De Goeij L, Westhoff E, Vrieling A, et al. The UroLife study: protocol for a Dutch prospective cohort on lifestyle habits in relation to non-muscle-invasive bladder cancer prognosis and health-related quality of life. BMJ Open. 2019;9(10):e030396. doi:10.1136/bmjopen-2019-030396.