Stereotactische radiochirurgie voor hersenmetastasen bij ouderen

september 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra
Brain cancer or brain tumor

Er is tot op heden nog weinig informatie bekend over de resultaten van stereotactische radiochirurgie (‘stereotactic radiosurgery’, SRS) voor hersenmetastasen (‘brain metastases’, BM’s) bij longkankerpatiënten boven de 75 jaar. Om deze reden is er in een nieuwe studie gekeken naar  de vraag of SRS-resultaten voor patiënten ≥75 (hoogbejaarden) verschillen van die van patiënten met een leeftijd tussen de 65 en 74 jaar oud (ouderen).

Deze retrospectieve cohortstudie bestond uit 7351 patiënten die Gamma-mes (‘gamma knife’, GK) SRS ondergingen ter behandeling van BM’s, uitgevoerd voor door twee zeer ervaren neurochirurgen in de periode 1998–2018. Een totaal 2915 oudere patiënten (leeftijd ≥65 jaar, 39,7% van de 7351) met longkanker werden geselecteerd voor deze studie (902 vrouwen, 2013 mannen, mediane leeftijd; 72 [maximum; 96] jaar, 2441 NSCLC’s, 474 SCLC’s).

Verschil in mediane overlevingstijden

Post-SRS mediane overlevingstijden (‘median survival times’, MSTs in maanden) verschilden significant tussen de twee soorten longkanker, NSCLC (9,0) en SCLC (7,2, p <0,0001). Bij NSCLC-patiënten waren de post-SRS-MST’s significant korter bij de hoogbejaarden (9,7) dan bij de ouderen (7,8) (p <0,0001). Bij SCLC-patiënten waren er echter geen significante MST-verschillen (7,3 versus 6,9, p = 0,52) tussen de twee leeftijdsgroepen. Bij zowel NSCLC- als SCLC-patiënten bleken cumulatieve incidenties van secundaire eindpunten niet te verschillen in de twee groepen.  Hierbij is er onder andere gekeken naar eindpunten zoals: neurologische dood, neurologische verslechtering, lokaal recidief, herhaalde SRS, radiotherapie van de hele hersenen en SRS-gerelateerde complicaties.

Concluderend kan gesteld worden dat deze resultaten suggereren dat zorgvuldig geselecteerde patiënten ≥75 jaar geen slechte kandidaten zijn voor SRS wanneer zij vergeleken worden met patiënten tussen de 65 en 74 jaar oud.

 

Referentie

Yamamoto M, Serizawa T, Sato Y et al. Stereotactic radiosurgery for brain metastases: A retrospective cohort study comparing treatment results between two lung cancer patient age groups, 75 years or older vs 65–74 years. Lung Cancer. August 17, 2020 DOI:https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2020.07.037