Screening naar cervixkanker: een interval van drie jaar biedt zekerheid

april 2020 Kliniek in Praktijk Eline Feenstra
top view of female reproductive system and pills on pink

Baarmoederhalskanker is op grote schaal te voorkomen door middel van screening, maar er is weinig bekend over de duur van de bescherming die een negatief resultaat met zich meebrengt. Een nieuwe studie toont aan dat een screeningsinterval van drie jaar het risico op cervixkanker significant vermindert. Een frequentere screening levert hierbij geen bijkomend voordeel op.

Er werd een case-control studie uitgevoerd met gegevens uit bevolkingsregisters in New Mexico. De gegevens van vrouwen met de diagnose baarmoederhalskanker in de periode van 2006 tot 2016, verkregen uit het Tumorregister, werden gematcht op basis van geslacht, leeftijd en woonplaats met vijf controles uit het HPV pap-register.

De onderzoekers maakten een schatting van het Odds Ratio van niet-gelokaliseerde (stadium II+) en gelokaliseerde (stadium I) baarmoederhalskanker bij vrouwen die in de drie jaar voorafgaand aan de diagnose screenings hadden ondergaan, en vergeleken dit met vrouwen die gedurende vijf jaar geen screening hadden ondergaan. Van de 876 vrouwen met baarmoederhalskanker waren er 527 tussen de 25 en 64 jaar oud met meer dan drie jaar aan potentiƫle screeningsgegevens. Slechts 38% van de vrouwen met baarmoederhalskanker hadden screenings ondergaan binnen een periode van drie jaar versus 61% van de controles.

Driejaarlijkse controle

De vrouwen die gescreend waren binnen de drie jaar voorafgaand aan de diagnose, hadden een 83% lagere kans op niet-gelokaliseerde kanker (OR=0,17; 95% BI: 0,12-0,24) en een 48% lagere kans op gelokaliseerde kanker (OR=0,52; 95% BI: 0,38-0,72) in vergelijking met vrouwen die niet gescreend zijn in de vijf jaar voorafgaand aan de diagnose. Vaker screenen leverde geen bijkomend voordeel op.

Het routinematig screenen op baarmoederhalskanker was effectief in het voorkomen van gelokaliseerde en niet-gelokaliseerde baarmoederhalskanker. Driejaarlijkse screening voorkomt 83% van de niet-gelokaliseerde kankers. Frequentere screenings laten vergelijkbare resultaten zien en leveren geen bijkomend voordeel op. Het includeren van meer vrouwen in de driejaarlijkse screenings blijft echter essentieel om de incidentie van baarmoederhalskanker te verminderen.

Bron
1. International Journal of Cancer