Ribociclib vergroot overleving bij HR+/HER2 uitgezaaide borstkanker

september 2021 Actueel Willem van Altena

Tijdens het jaarlijkse congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) zijn nieuwe data gepresenteerd over het middel ribociclib (in Europa op de markt gebracht door Novartis onder de merknaam Kisqali®), een behandeling voor gevorderde borstkanker. Het blijkt dat het middel meer dan vijf jaar totale overleving (overall survival, OS) teweeg kan brengen bij HR+/HER2- gemetastaseerde borstkanker. Er wordt zelfs gesproken van de langste overlevingsdata ooit.

Met ribociclib, een aromataseremmer, werd in combinatie met letrozol een mediane OS bereikt van meer dan 5 jaar (63,9 maanden). Vergeleken met de combinatie placebo + letrozol betekende dat een verbeterde overleving van meer dan 12 maanden. (HR = 0,76; p = 0,004)

Ribociclib is de enige CDK4/6-remmer waarmee een betere OS werd aangetoond in alle drie de fase III-studies, waar het vergeleken werd met verschillende combinaties, ongeacht de menopauzale status en het aantal eerder gevolgde behandelingen. De resultaten van de mediane totale overleving (OS) uit MONALEESA-2 bevestigen de effectiviteit van ribociclib.

Borstkanker in Nederland

Het nieuws komt aan de vooravond van oktober, de jaarlijkse Pink Ribbon actiemaand waarin wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor borstkanker. De ziekte blijft in Europa de grootste kankerdoodsoorzaak onder vrouwen. IKNL meldt dat in Nederland 1 op de 7 vrouwen gedurende haar leven borstkanker krijgt, en dat 1 op de 27 vrouwen aan de ziekte overlijdt.

Mede daarom blijft er een grote behoefte bestaan aan behandelingen waarvan bewezen is dat ze het leven verlengen en de levenskwaliteit behouden. Op het congres van de ESMO kondigde Novartis de resultaten aan van de definitieve analyse van de totale overleving (OS) van de fase III-studie MONALEESA-2.

Significante verbetering

In deze studie werd ribociclib in combinatie met letrozol vergeleken met een placebo + letrozol bij postmenopauzale vrouwen met een uitgezaaide of gemetastaseerde HR+/HER2- borstkanker die nog geen eerdere systemische behandeling voor een gemetastaseerde ziekte hadden gekregen. Er werd een statistisch significante en klinisch relevante verbetering in de overleving aangetoond (mediaan 63,9 vs. 51,4 maanden; HR = 0,76; 95%-BI: 0,63-0,93; p = 0,004).

Meer informatie

Lees het persbericht van de ESMO over ribociclib.