Proliferatie medulloblastoom stilleggen met genalteratie

februari 2020 Wetenschap Marjolein Haakman-Groot

Onderzoekers hebben een nieuw potentieel aangrijpingspunt gelokaliseerd voor de behandeling van medulloblastoom. Medulloblastoom is de meest voorkomende kwaadaardige hersentumor bij kinderen en ontstaat altijd in het cerebellum. Elk jaar krijgen ongeveer 20 kinderen in Nederland een medulloblastoom.

In een samenwerking tussen Braziliaanse en Canadese onderzoekers is een groot genexpressieonderzoek op medulloblastoom-tumorcellen uitgevoerd. De onderzoekers demonstreerden dat deze tumoren twee stamcelmarkers tot expressie brachten: het proto-oncogen BMI1 en het celoppervlakte-eiwit CD133.

De onderzoekers trachtten de genexpressie van deze genen tegen te houden, door te zorgen dat het DNA georganiseerd bleef als compacte chromatinestrengen. Zo bleef het in een stamcelachtige staat. De onderzoekers kregen dit voor elkaar door de medulloblastoomcellen epigenetisch te modificeren met een middel dat histon deacetylase (HDAC) activiteit inhibeert. Hierdoor namen de BMI1– en CD133-expressie af en verminderde de levensvatbaarheid van de tumorcellen.

MAPK/ERK-inhibitie

Verder bekeken de onderzoekers de invloed van het inhiberen van de MAPK/ERK intracellulaire signaleringsroute. Het bleek dat deze activiteit ook invloed had op de expressie van BMI1 en CD133. Bij inhibitie nam de cellulaire hoeveelheid van de markers af, en verminderde stamcelformatie in de celcultuur. Deze effecten ontstonden voornamelijk wanneer de tumorcellen zowel aan HDAC- als MAPK/ERK-inhibitoren werden blootgesteld.

Mogelijk is het combineren van HDAC- en MAPK/ERK-inhibitoren daarom een nieuwe en effectieve aanpak voor het indammen van medulloblastoomcelproliferatie, door het fenotype van de tumorstamcel aan te passen. De resultaten van dit onderzoek zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Journal of Molecular Neuroscience.

Bron
1. Eurekalert, Prinses Maxima Centrum