PARP-REMMER OLAPARIB EFFECTIEF BIJ BRCA1/2-MUTATIES, OOK BIJ GEVORDERDE PROSTAATKANKER

maart 2022 Oncotrials Willem van Altena
Nurse holding an anatomical model of male pelvis. Isolated on white background.

Op basis van de internationale Profound-studie, waarin vijf Nederlandse ziekenhuizen participeerden, is in Europa de PARP-remmer olaparib goedgekeurd als behandeling voor mannen met gemetastaseerd, castratieresistente prostaatkanker (‘metastatic castration-resistant prostate cancer’, mCRPC), bij wie een specifieke mutatie in de genetische opmaak van de kanker is aangetoond. Het gaat om een mutatie in de bekende borstkankergenen BRCA1 en –2. Olaparib wordt dan al langer voorgeschreven bij borstkanker, kanker van de eierstokken en het buikvlies, en ovariumcarcinoom.

Olaparib is een PARP-remmer met bijwerkingen die vergelijkbaar zijn met die van chemotherapie. De overlevingswinst van olaparib is daarnaast ongeveer hetzelfde als met chemotherapie. Het blijkt echter dat sommige patiënten olaparib beter verdragen en andere patiënten juist weer chemotherapie. Het verschil wordt niet zozeer bepaald door de keuze van het middel, maar door de behandelvolgorde; eerst olaparib of eerst chemotherapie (cabazitaxel).

Patiënten met een aangetoonde BRCA1/2-mutatie in het tumorweefsel in de oorspronkelijke prostaattumor, of een nieuw biopt uit een metastase, komen in aanmerking voor behandeling met olaparib. Deze patiënten kunnen het moment van de therapie-inzet met hun arts bespreken en hiermee de keuze maken of zij starten met olaparib voorafgaand aan chemotherapie, of pas als chemotherapie niet of niet meer aanslaat.

PROpel

Tijdens het ASCO-GU-congres afgelopen februari zijn resultaten van een aantal studies gepresenteerd waarin vroegere inzet van olaparib wordt onderzocht. Een van die studies was de fase III-PROpel-studie waarin de toevoeging van olaparib aan abirateron werd onderzocht. In PROpel werd een significante verbetering gezien in de radiologische progressievrije overleving (rPFS) met abirateron plus olaparib in vergelijking met abirateron plus placebo (rPFS: 16,6 versus 4,8 maanden; HR [95%-BI]: 0,66 [0,54–0,81]; p<0,0001) in de gehele groep onderzochte mCRPC-patiënten. Deze rPFS-winst werd gezien in alle subgroepen, en was ook onafhankelijk van homologe recombinatiereparatiestatus. Er was echter vooralsnog geen significante verbetering in de algehele overleving aangetoond, maar wel een kleine trend in het voordeel van abirateron plus olaparib.

Referentie

  1. PROpel-studie: Saad F, Armstrong AJ, Thiery-Vuillemin A, et al. PROpel: Phase III trial of olaparib and abiraterone versus placebo and abiraterone as first-line therapy for patients with metastatic castration-resistant prostate cancer. DOI: 10.1200/JCO.2022.40.6_suppl.011 Journal of Clinical Oncology 40, no. 6_suppl (February 20, 2022) 11-11.