Oncoguide uitgebreid met beslisboom wervelmetastasen

juni 2020 Zorginnovatie Eline Feenstra
Doctor texting on his cell phone at the hospital - healthcare and medicine

Oncoguide is een app en website die zorgprofessionals inzichten biedt uit de richtlijnen, de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en predictiemodellen. Op basis van patiënt- en ziektekenmerken toont Oncoguide stap voor stap een route door beslisbomen naar zorgaanbevelingen op basis van de richtlijnen. Inmiddels is de guide ook uitgebreid met een beslisboom over de diagnostiek en behandeling van wervelmetastasen.

Een team van multidisciplinaire vertegenwoordigers van de werkgroep richtlijn wervelmetastasen hebben de richtlijn uit 2015 nu vertaald naar algoritmes in de vorm van beslisbomen. De groep behandelaren van wervelmetastasen is heterogeen door de diversiteit aan onderliggende primaire tumoren. Een duidelijke beslisboom zou ondersteuning kunnen bieden aan deze groep artsen.

Vanwege het feit dat wervelmetastasen pijn en uitvalverschijnselen kunnen veroorzaken, is het belangrijk dat symptomen in een vroeg stadium herkend worden. De richtlijn wervelmetastasen is nu vertaald in een heldere beslisboom in een overzichtelijke weergave, met als doel de diagnose en tijdige start van de behandeling te bevorderen. De beslisboom is, net als de eerder beschikbaar gestelde beslisbomen, op basis van de richtlijn aangevuld met data uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en predictiemodellen. Onlangs werd de beslisboom Trofoblast ook al toegevoegd aan Oncoguide.

Bron

Integraal Kankercentrum Nederland