Nieuwe behandeling verbetert mogelijk overleving recidief slokdarmkanker met 15%

september 2021 Oncotrials Willem van Altena
Esophageal cancer, 3D illustration showing tumor on the wall of esophagus

Het lijkt moeilijk met elkaar te rijmen: de slokdarm is zo ongeveer het minst complexe orgaan in het menselijk lichaam, en toch is slokdarmkanker een van de moeilijkste kankers om te behandelen. Dat gaat gepaard met een slechte overleving: 5 jaar na diagnose is minder dan een kwart van de patiënten nog in leven. Onderzoek aan Amsterdam UMC kan daar mogelijk verbetering in brengen.

Internist-oncoloog Hanneke van Laarhoven werkt aan een onderzoek naar een nieuwe behandeling voor recidief slokdarmkanker, de TRAP-studie. Daarmee hoopt zij de overlevingskans van de ziekte met 15% te verbeteren. Slokdarmkanker heeft een hoge kans op terugkeer: ongeveer de helft van de patiënten wordt na behandeling en operatie opnieuw door de ziekte getroffen, en vaak met fatale gevolgen. Van Laarhoven wil onderzoeken of het blokkeren van de HER2-receptor mogelijk iets uithaalt. Door die receptor te blokkeren wordt de groei van de tumor geremd of zelfs tot staan gebracht.

Behandelkosten

Momenteel is de standaardbehandeling voor slokdarmkanker een combinatie van operatie, chemotherapie en bestraling. Van Laarhoven en haar team willen de medicijnen pertuzumab en trastuzumab toevoegen aan de behandeling. Laboratoriumonderzoek laat zien dat deze middelen potentieel in staat zijn om de tumorgroei te blokkeren, maar dat is nog niet bevestigd in de klinische praktijk. Van Laarhoven verwacht een verbetering van de overlevingskans met 15 procent. Daar staat echter wel tegenover dat het inzetten van de nieuwe middelen de behandelkosten laat stijgen en bovendien eist de uitgebreide behandeling ook meer van de patiënt.

Biosimilars

Toch denkt Van Laarhoven dat de inzet van pertuzumab en trastuzumab mogelijk de kosteneffectiviteit van de behandeling als geheel kan verbeteren. Een van de redenen is dat in 2023 het patent op pertuzumab verloopt, wat de weg vrijmaakt voor goedkopere alternatieven zoals biosimilars. Als de nieuwe behandeling werkt dan verwacht Van Laarhoven dat de overleving van patiënten met recidief slokdarmkanker substantieel verbetert, met behoud van kwaliteit van leven. Zelfs genezing is dan weer een optie. Bovendien kan het onderzoek de weg vrijmaken om te zien of ook andere HER2-positieve vormen van kanker op deze wijze behandeld kunnen worden.

Referentie

Stroes CI, Schokker S, Creemers A, et al. Phase II Feasibility and Biomarker Study of Neoadjuvant Trastuzumab and Pertuzumab With Chemoradiotherapy for Resectable Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-Positive Esophageal Adenocarcinoma: TRAP Study. J Clin Oncol. 2020 Feb 10;38(5):462-471. doi: 10.1200/JCO.19.01814. Epub 2019 Dec 6. PMID: 31809243; PMCID: PMC7007286.