Nederlandse orgaankweektechniek wordt voor het eerst in mensen toegepast

januari 2020 Medisch onderzoek
Group of surgeons performing surgery on patient in operating room at hospital

Onderzoeker dr. Hans Clevers uit Utrecht is samen met zijn team al jaren bezig met een revolutionaire orgaankweektechniek die waarschijnlijk volgende maand voor het eerst in een mens zal worden getest. Inmiddels 10 jaar geleden werd een nieuwe methode ontwikkeld waarmee organen buiten het lichaam (in vitro) kunnen worden gekweekt. Uitgebreide testen bij muizen, waar deze organen werden ingebracht, leverden positieve uitkomsten op. Daarom zal in februari/maart ook een opgekweekt orgaantje voor het eerst in een mens worden getransplanteerd.

Mini-orgaantje

Een dergelijk mini-orgaantje wordt als volgt gemaakt: er wordt darmweefsel verzameld uit een gezonde vrijwilliger. De onderzoekers zorgen er vervolgens voor dat de stamcellen (cellen waarvan het doel nog niet is ingesteld door het lichaam) zich gaan ontwikkelen tot darmcellen. Door deze cellen een tijdje op te kweken, ontstaat uiteindelijk een mini-orgaantje, in dit geval een kleine darm. Wanneer zo’n mini-orgaantje vervolgens in het lichaam geplaatst wordt van iemand met een falend orgaan, zou dit originele orgaan zichzelf weer moeten kunnen herstellen.

Primeur

Inmiddels is het onderzoek al zo ver dat het ook in mensen kan worden getest. De eerste Japanse proefpersoon heeft een zieke darm en daarom zullen er een aantal minidarmpjes bij hem worden geplaatst. Dat er een match is tussen de cellen van de patiënt en de mini-darmpjes is al bekend. Maar of het in één keer gaat lukken? Dat blijft nog even spannend voor de onderzoekers.

Mocht de behandeling succesvol zijn, dan is dit een grote wetenschappelijke doorbaak. Dergelijke mini-orgaantjes worden momenteel al gebruikt voor medisch onderzoek en voor het testen van medicijnen. Aangezien de mini-orgaantjes enorm lijken op ‘echt’ menselijk weefsel zullen ze namelijk vaak hetzelfde reageren.

Orgaandonorentekort

Als de mini-orgaantjes ook als vervanging voor orgaantransplantatie kunnen worden gebruikt, zou dit enorm helpen voor patiënten met falende organen. Er is momenteel namelijk een groot tekort aan organen die ter donatie worden afgestaan. Wanneer de mini-orgaantjes op grote schaal kunnen worden ingezet, betekent dit dat deze patiënten veel sneller kunnen worden geholpen. De orgaantjes kunnen vooraf worden opgekweekt en bevroren. Op het moment dat het orgaan dan nodig is, kan hij worden ontdooid en bij een gematchede patiënt worden ingebracht. Het is nu nog afwachten op de resultaten van de eerste transplantatie.

Bron
1. UU.nl, AD.nl