MiLES-interventie helpt werkgever bij faciliteren soepele terugkeer naar werk voor ex-kankerpatiënt

augustus 2022 Beter Leven Willem van Altena
Smiling middle-aged businesswoman give envelope congratulate with job promotion excited young Caucasian female employee. Happy boss greeting woman worker with good work results. Reward concept.

Je hebt kanker gehad, je bent behandeld, en je hebt het overleefd. En dan? Pak je gewoon de draad van je leven weer op, en kun je weer aan het werk? Met name dat laatste blijkt vaak complex te zijn, niet alleen voor de ex-kankerpatiënt maar zeker ook voor de werkgever. Om de terugkeer naar de werkvloer soepeler te laten verlopen is de MiLES-interventie bedacht door onderzoekers van het Cancer Center Amsterdam (NKI).

Bijna de helft van alle kankerpatiënten bevindt zich in de werkzame leeftijd, maar slechts 40% van hen slaagt erin om binnen 1 jaar na genezing weer aan het werk te zijn. Bovendien is op de lange termijn de kans op werkloosheid voor (ex-)kankerpatiënten ongeveer 1,5 keer zo groot als bij mensen die geen kanker hebben gehad. Voor werkgevers is het een uitdaging om de belangen van het bedrijf, van de collega’s en van de werknemer in kwestie af te wegen, compassie te tonen en tegelijk rekening te houden met de privacy van de (ex-)patiënt. Om werkgevers te helpen in dit proces is door dr. Michiel Greidanus en zijn team van Cancer Center Amsterdam de MiLES-interventie opgezet, een internet-gebaseerd hulpmiddel dat werkgevers door het hele ziekteproces van een werknemer gidst, vanaf het moment van diagnose tot aan de blijvende terugkeer op de werkvloer.

De MiLES-interventie bestaat uit een serie interactieve video’s, checklists voor gesprekken met de werknemer, informatie en tips, plus links naar betrouwbare instanties en experts die kunnen helpen bij een succesvolle re-integratie van ex-kankerpatiënten.

Aanbevelen

De MiLES-interventie blijkt als zeer positief ervaren te worden. Werkgevers bleken gemiddeld 2 tot 3 keer per week gebruik van het programma te maken, en vonden het een nuttig hulpmiddel dat ze zonder uitzondering aan andere werkgevers zouden aanbevelen. Greidanus gaat nu verder onderzoeken of de MiLES-interventie inderdaad een constructieve en kostenbesparende methode kan zijn om ex-kankerpatiënten succesvol naar hun werk te laten terugkeren. KWF zal dat komende onderzoek financieren.

Twee organisaties zullen in het kader van dat onderzoek met de MiLES-interventie gaan werken, Re-Turn en de Arbo Unie. Re-Turn is een re-integratiebureau dat zich specifiek richt op mensen met kanker. Wanneer het MiLES-programma eenmaal goed draait bij die twee organisaties start Greidanus met een gerandomiseerde studie waarbij de ervaringen van 140 werknemers met een kankerhistorie worden vergeleken wanneer zij begeleid worden door een werkgever met of zonder steun van het MiLES-programma.

Kwaliteit van leven

Ook hopen de onderzoekers meer aan de weet te komen over hoe succesvol de terugkeer naar de werkvloer verloopt, wat de gevolgen zijn voor de kwaliteit van leven bij de ex-patiënt, en hoe tevreden zij zijn met de begeleiding door de werkgever. Verder moet duidelijk worden in hoeverre het programma kosteneffectief is, zowel voor de werkgever als voor de samenleving als geheel.

Mocht inderdaad blijken dat de MiLES-interventie effectief en kostenbesparend is, dan willen de onderzoekers van Cancer Center Amsterdam aanbevelingen formuleren rond de inzet van het programma zodat meer werkgevers ervan op de hoogte zijn, en het zullen gebruiken om de terugkeer naar arbeid van werknemers met kanker beter te doen verlopen.

Meer informatie

Lees hier meer over de MiLES-interventie en bekijk een korte video.