Microbubbels verbeteren de effectiviteit van bestraling bij patiënten met leverkanker

december 2020 Wetenschap Eline Feenstra

Met gas gevulde microbubbels (MBs) kunnen lokaal vernietigd worden met behulp van externe ultrasound (US). Door middel van deze techniek kunnen solide tumoren gesensitiseerd worden voor bestraling. Door lokaal de vasculaire endotheelcellen te beschadigen, slaat de bestraling beter aan bij patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC), zo schrijven de onderzoekers in het tijdschrift Radiology.

Het doel van deze pilot klinische studie was om de veiligheid en werkzaamheid te onderzoeken van de combinatie van door US-veroorzaakte MB-vernietiging en transarteriële radio-embolisatie (TARE) bij deelnemers met HCC. De patiënten werden gerandomiseerd verdeeld tussen ofwel alleen TARE, of de combinatie van TARE met MB-vernietiging 1-4 uur en ongeveer 1-2 weken na TARE.

De veiligheid van de MB-vernietiging werd geëvalueerd door fysiologische monitoring, veranderingen in leverfunctietesten, bijwerkingen en radiofarmaceutische distributie. Voor de bepaling van de werkzaamheid van de behandeling werd er gekeken naar de gemodificeerde Response Evaluation Criteria in Solid Tumors (mRECIST) op dwarsdoorsnedebeelden, de tijd tot vereiste volgende behandeling, transplantatiepercentages en de algehele overleving.

Aanvaardbare bijwerkingen en verbeterde werkzaamheid

Veiligheidsresultaten van 28 deelnemers (gemiddelde leeftijd 70 jaar; 17 mannen) toonden niet significante veranderingen in temperatuur (p=0,31), hartslag (p=0,92), diastolische druk (p=0,31) of systolische druk (p=0,06) voor en na US-getriggerde MB-vernietiging. Er werden geen veranderingen in leverfunctietesten tussen de behandelarmen waargenomen 1 maand na TARE (p>0,15). Voorlopige werkzaamheidsresultaten lieten een grotere prevalentie van de tumorrespons zien (14 van 15 [93%; 95% BI: 68, 100] versus 5 van de 10 [50%; 95% BI: 19, 81]; p=0,02) bij deelnemers die zowel MB-vernietiging als TARE ondergingen (p=0,02).

Concluderend kan gesteld worden dat US-getriggerde MB-vernietiging in combinatie met TARE gepaard gaat met een aanvaardbaar bijwerkingenprofiel. Bovendien lijkt deze combinatiebehandeling te zorgen voor een verbeterde respons op de behandeling van hepatocellulair carcinoom.

Referentie

Eisenbrey JR, Forsberg F, Wessner CE et al. US-triggered Microbubble Destruction for Augmenting Hepatocellular Carcinoma Response to Transarterial Radioembolization: A Randomized Pilot Clinical Trial. Radiology. 2020 Dec 15;202321.