Longkanker-special: ‘Nieuwe standaarden en blik op de toekomst’

juni 2020 Zorginnovatie Willem van Altena
Lung cancer cells - 3d rendered illustration

De ontwikkelingen staan niet stil als het gaat om longkanker. Ook in het afgelopen jaar was er veel te melden op het gebied van diagnostiek en behandeling van deze ziekte. Grote klinische studies publiceerden hun resultaten en een indrukwekkende hoeveelheid data werd op de vele congressen op longkankergebied gepresenteerd.

Reden voor ons als uitgever van het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTVO) om een special uit te brengen, waarin we een samenvatting geven van een aantal ontwikkelingen rond de behandeling van longkanker. Onder de titel ‘Nieuwe standaarden en blik op de toekomst’ presenteren wij een serie artikelen over allerlei facetten van dit thema.

Immunotherapie

Duidelijk is dat de rol van immunotherapie en doelgerichte therapie steeds groter wordt. En dat heeft automatisch gevolgen voor de rol van andere behandelingen, zoals chemotherapie en angiogeneseremming. Elke nieuwe behandelcombinatie moet immers telkens opnieuw zijn waarde bewijzen in gedegen klinische studies.

Diagnostiek

En ook op het gebied van diagnostiek verandert er veel. Nieuwe innovatieve technologie maakt het mogelijk om steeds specifieker de longkanker te karakteriseren. En daardoor wordt een grote stap gezet op weg naar precisiegeneeskunde. Precisie is ook het sleutelwoord als het over een andere innovatie gaat: protonentherapie. Maar hoe bepaal je welke patiënten daar het meest baat bij zullen hebben?

Interviews

Deze en andere onderwerpen komen aan bod in de special. Daarnaast zijn er interviews te lezen met dr. Robin Cornelissen (Erasmus MC, Rotterdam) en dr. Bonne Biesma (Jeroen Bosch ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch) die dieper ingaan op ontwikkelingen in hun vakgebied.

Doorkijk

Resultaten en ontwikkelingen die in de special aan bod komen kunnen voor een deel direct effect hebben op de dagelijkse klinische praktijk voor behandelaars en hun patiënten. Daarnaast bieden ze een interessante doorkijk naar de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de nabije toekomst.