Lokale excisie als orgaansparend alternatief bij rectaalcarcinoom

maart 2020 Kliniek in Praktijk Marjolein Haakman-Groot

De GRECCAR-2 trial was de eerste multicenter gerandomiseerde trial waarin lokale excisie wordt vergeleken met totale mesorectale excisie bij rectaalcarcinoom. Onlangs verscheen in The Lancet Gastroenterology and Hepatology een artikel over de situatie na vijf jaar. De resultaten lijken veelbelovend.

De patiënten hadden T2-T3 rectaalcarcinoom met een maximale grootte van 4 centimeter. De patiënten reageerden goed op voorafgaande chemotherapie (overgebleven tumor was 2 centimeter of kleiner) en werden voor de operatie gerandomiseerd verdeeld tussen behandelingen met een lokale excisie of totale mesorectale excisie. De lokale excisiegroep omvatte 74 mannen, de totale mesorectale excisiegroep omvatte 71 mannen in de uiteindelijke analyse. In de lokale excisiegroep overleden 23 patiënten, en ontvingen 26 patiënten alsnog een totale mesorectale excisie voor een ypT2–3-tumor.

Verschillen absent

Na vijf jaar was er geen verschil tussen de twee groepen in het terugkeren van de tumor, dit was zowel 7% in lokale excisie (95% BI: 3-16%) als 7% bij totale excisie (95% BI: 3-16%, aangepaste hazard ratio: 0,71 [95% BI: 0,19-2,58], p=0,60).  Ook was er geen verschil in algehele overleving tussen lokale excisie (84% [73-91]) en totale excisie (82% [71-90], HR: 0,92 [0,38-2,22], p=0,85). In ziektevrije-overleving was eveneens geen verschil te zien tussen lokale (70% [58-79]) en totale excisie (72% [60-82], HR: 0,87 [0,44-1,72], p=0,68). Als laatste was er geen significant verschil in kankerspecifieke mortaliteit (7% [3-17] lokaal versus 10% [5-20] totaal, HR: 0,65 [0,17-2,49], p=0,53).

Orgaansparend alternatief

Omdat er nauwelijks verschil was wat betreft algehele overleving, het terugkeren van de tumor, de ziektevrije overleving en de kankerspecifieke mortaliteit, wordt lokale excisie voorgesteld als volwaardig orgaansparend alternatief op totale mesorectale excisie. Deze lokale excisie heeft vergelijkbare uitkomsten bij patiënten met klein T2-T3 rectaalcarcinoom met een goede klinische respons op chemotherapie.

Bron
1.  Rullier E, Vendrely V, Asselineau J, et al. (2020). Organ preservation with chemoradiotherapy plus local excision for rectal cancer: 5-year results of the GRECCAR 2 randomised trial. The Lancet Gastroenterology & Hepatology.