Leeftijd patiënt mogelijk geassocieerd met de progressie van laagrisico papillair schildkliercarcinoom

mei 2020 Wetenschap Eline Feenstra
Studio photograph of elderly woman's hand beside a younger woman's hand.

Laagrisico papillair schildkliercarcinoom (‘papillary thyroid carcinoma’, PTC) heeft meestal een goede prognose. In veel gevallen kan het dan ook voldoende zijn om de patiënt actief te monitoren (‘active surveillance’, AS). Eerdere rapporten over het verband tussen leeftijd bij diagnose en het risico op progressie van PTC lieten tegenstrijdige resultaten zien. Een nieuw systematisch review evalueert of leeftijd geassocieerd is met ziekteprogressie bij individuen die AS ondergaan.

In totaal werden 1.658 unieke citaten gescreend en werden 62 full-text artikelen beoordeeld, waaronder 5 onderzoeken. Drie studies omvatten uitsluitend microcarcinomen en twee omvatten tumoren met een maximale diameter van 2 cm. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 51,0 tot 55,2 jaar. De gemiddelde of mediane follow-up was 5 jaar of langer in 3 onderzoeken en ongeveer 2 jaar in 2 onderzoeken.

In vergelijking met jongere personen was het relatieve risico op tumorgroei van 3 millimeter of meer 0,51 bij personen van 40 tot 50 jaar, indien gecorrigeerd voor confounders (95% BI, 0,29-0,89; 1.619 patiënten, 2 onderzoeken). Zonder correctie bedroeg dit relatieve risico 0,55 bij personen van 40 jaar of ouder (95% BI: 0,36-0,82; 2.097 patiënten, 4 onderzoeken). Bij volwassenen van 40 tot 45 jaar was het relatieve risico op een toename in tumorvolume 0,65 in vergelijking met jongere personen (95% BI: 0,51-0,83; 1.232 patiënten, 4 onderzoeken). Het gepoolde relatieve risico op incidentele nodale metastasen bij personen van 40 jaar of ouder was 0,22 (95% BI: 0,10-0,47; 1.806 patiënten, 3 onderzoeken). Een tweede analyse liet echter geen significant risicoverschil zien. Er waren geen sterfgevallen als gevolg van schildklierkanker, noch metastasen op afstand.

Deze studie suggereert dat een oudere leeftijd geassocieerd is met een lagere kans op groei van een klein primair papillair schildkliercarcinoom onder actieve bewaking. Het gepoolde relatieve risico op tumorgroei van 3 millimeter of meer als maximale diameter was 0,51 bij personen van 40 tot 50 jaar, indien gecorrigeerd werd voor confounders. Bovendien waren metastases op afstand ongebruikelijk.

Bron
1. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg.