Landelijk onderzoek naar behandelrichtlijnen voor kankerpatiënten met corona

april 2020 Corona Willem van Altena
Fred Falkenburg 2018

In een groot nationaal onderzoek wordt in kaart gebracht hoe het gesteld is met de zorg voor kankerpatiënten die daarnaast met het coronavirus besmet zijn. Het onderzoek is een initiatief van longarts prof. dr. Anne-Marie Dingemans en internist-oncoloog dr. Astrid van der Veldt die beiden verbonden zijn aan het Erasmus MC. Het onderzoek wordt gefinancierd door KWF.

Database

De onderzoekers leggen een database aan waarin artsen en specialisten geanonimiseerde patiëntgegevens verzamelen, zoals leeftijd, type kanker en behandeling. Ook het ziekteverloop na besmetting met het coronavirus komt aan bod: welke patiënten zijn op de intensive care opgenomen, wie zijn hersteld en welke patiënten zijn overleden?

Het doel van het onderzoek is om te komen tot ‘evidence-based’ behandelrichtlijnen voor kankerpatiënten met corona, waarin overgeschakeld kan worden op andere behandelingen, mocht dat voor bepaalde groepen patiënten nodig blijken.

“Behandeling voor kanker kan de weerstand van een patiënt beïnvloeden. Dat heeft mogelijk zijn weerslag op de ernst van het ziekteverloop na besmetting met corona. We willen allemaal onze patiënten zo veilig mogelijk door deze periode loodsen. Maar er zijn nu nog te veel onduidelijkheden om behandelingen ook daadwerkelijk aan te passen”, stelt prof. Dingemans.

“Zeker nu de crisis langere tijd lijkt te duren, wil je behandelbeslissingen goed onderbouwd kunnen nemen. We zijn dan ook ontzettend blij met de financiering van KWF, waarmee we dit project op een goede manier uit kunnen voeren”, vult dr. Van der Veldt aan.

Versnelde financiering

KWF-directeur prof. dr. Fred Falkenburg is blij met het onderzoek, dat versneld financiering heeft gekregen van KWF. “De impact van het coronavirus op onze maatschappij is enorm. Het virus krijgt veel aandacht, maar KWF vindt het essentieel dat ook duidelijk wordt wat dit voor de behandeling van kankerpatiënten betekent. Dit project levert daar een belangrijke bijdrage aan en KWF ondersteunt dit initiatief van harte en met de urgentie die nu nodig is.”

Meer informatie

Lees meer over dit onderzoek op de website van KWF Kankerbestrijding.