Lagere sterftecijfers bij HPV-positieve mond- en keelholtekanker

januari 2020 Medisch onderzoek Eline Feenstra
Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus from the papillomavirus family that is capable of infecting humans

Er zijn grote verschillen in de sterftecijfers van mensen met hoofd- en nekkankers. Een nieuwe studie heeft recent aangetoond dat de kortetermijnsterfte van patiënten met mond- en keelholtekanker lager ligt wanneer de kanker positief is voor het humaan papillomavirus (HPV).

Dr. Danielle N. Margalit en haar collega’s zijn in een database gedoken om te ontrafelen wat de voornaamste sterfteoorzaken zijn bij patiënten met mond- en keelholtekanker en hoe dit beïnvloed kan worden door de aanwezigheid van HPV. De dataset bestond uit 4930 patiënten met mond- en keelholtekanker, waarbij geen sprake was van uitzaaiingen op het moment van diagnose.

De groep bestond uit 3560 (72,2%) HPV-positieve patiënten en 1370 HPV-negatieve patiënten. In vergelijking met de HPV-negatieve patiënten, lieten de HPV-positieve patiënten een lager algeheel overlijdensrisico zien (10,4% versus 33,3%). Bovendien vertoonden zij een lager risico op mond- en keelholtekanker-specifieke sterfte (4,8% versus 16,2%).

Andere kankers

Naast de aanwezigheid van mond- en keelholtekanker was het ontstaan van andere kankers een belangrijke oorzaak van overlijden bij de HPV-negatieve patiënten. Het risico op overlijden als resultaat van overige oorzaken was eveneens hoger in de HPV-negatieve groep.

In conclusie laten patiënten met HPV-positieve en HPV-negatieve mond- en keelholtekanker andere sterftecijfers zien. Zo blijken met name de HPV-negatieve patiënten een verhoogd sterfterisico te hebben.

Bron
1. Cancer