Kunstmatige intelligentie levert advies over optimale ligtijd na operatie in Erasmus MC

september 2022 Zorg van de toekomst Willem van Altena
Businessman on blurred background using digital artificial intelligence icon hologram 3D rendering

Aan het Erasmus MC in Rotterdam start een experiment waarbij kunstmatige intelligentie (‘artificial intelligence’, AI) helpt te voorspellen hoe lang een patiënt opgenomen moet blijven na een operatie. Het blijkt namelijk dat er vaak te veel ligduur is ingepland, en het is zowel voor de zorg als voor de patiënt prettiger als men korter in het ziekenhuis hoeft te blijven. Het AI-systeem kan op jaarbasis 260 dagen schelen op één afdeling, zo is de verwachting. Als eerste afdelingen waar het systeem ingezet gaat worden zijn gastro-enterologische en oncologische chirurgie aan de beurt.

DESIRE

Het model heeft de naam DESIRE meegekregen, wat een acroniem is voor ‘Discharge aftEr Surgery usIng aRtificial intElligence’. Het lerend algoritme dat de basis vormt van het AI-voorspelmodel is vijf jaar lang gevoed met allerlei gegevens. Denk daarbij aan de algehele conditie van de patiënt, het verloop en de duur van de operatie, en het medicijngebruik.

Het model voorspelt op dag twee na de operatie of een patiënt veilig het ziekenhuis kan verlaten naar een gespecialiseerd verpleeghuis óf direct naar huis kan. De gemiddelde opnameduur is nu vijf dagen en dit kan zo met drie dagen verkort worden, denken de ontwikkelaars van DESIRE. De inschatting of iemand veilig het ziekenhuis kan verlaten hangt af van de kans op ziekenhuisingrepen, zoals een nieuwe operatie of het toedienen van intraveneuze medicatie.

Arbeidsplaatsen

De test met DESIRE, die nu van start gaat in Rotterdam, zal 4 maanden duren. De ontwikkelaars hebben becijferd dat het systeem op jaarbasis 260 opnamedagen kan besparen, wat als het puur om het kostenplaatje gaat 3 fulltime arbeidsplaatsen scheelt.

Als DESIRE goed blijkt te werken op de afdeling gastro-enterologische en oncologische chirurgie van Erasmus MC zal het systeem verder uitgerold worden over andere afdelingen en meerdere ziekenhuizen. Artsen en verpleegkundigen houden de implementatie van DESIRE nauwlettend in de gaten. Benadrukt wordt dat DESIRE slechts een hulpmiddel is, maar dat de uiteindelijke beslissing om een patiënt te ontslaan bij de artsen en verpleegkundigen blijft rusten.

Bron

Persbericht Erasmus MC