Vera Bonta Prijs voor longkankeronderzoek naar promovendus Floris Dammeijer

Floris Dammeijer (1992) studeerde geneeskunde in Rotterdam en volgde een research master in immunologie en infectieziekten. Vervolgens koos hij voor een opleiding tot longarts. Op 5 oktober 2021 verdedigde hij zijn proefschrift, getiteld ‘Immunity unchained: improving cancer immunotherapy by targeting the tumor macro-environment’. Tijdens het Nationale Longkankersymposium op 21 januari kreeg Dammeijer de prestigieuze Vera Bonta Prijs 2022 voor wetenschappelijk onderzoek naar longkanker uitgereikt.

DR. FLORIS DAMMEIJER aios longgeneeskunde en postdoctoraal onderzoeker, afdeling Longgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam
Dr. Floris Dammeijer – aios longgeneeskunde en postdoctoraal onderzoeker, afdeling Longgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:94–8)