Bij behandeling met ipilimumab en nivolumab (ipi-nivo) ontwikkelt een deel van de patiënten ziekteprogressie. Voor deze patiënten kan toevoeging van cabozantinib (cabo) van toegevoegde waarde zijn. Deze tyrosinekinaseremmer is momenteel geïndiceerd voor patiënten met gevorderd niercelcarcinoom, zowel als monotherapie als in combinatie met nivolumab.¹ De dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie COSMIC-313 includeerde behandelnaïeve patiënten met heldercellig gevorderd niercelcarcinoom met een gemiddelde of hoge IMDC-risicoscore en richtte zich op de toevoeging van cabozantinib aan ipi-nivo. De resultaten van COSMIC-313 werden tijdens het ESMO 2022-congres gepresenteerd door dr. Toni Choueiri (Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, Verenigde Staten).²