Abemaciclib is een orale, potente CDK4/6-remmer met een hogere selectiviteit voor CDK4 dan CDK6, waardoor minder myelosuppressie plaatsvindt en een continue dosering mogelijk is. Abemaciclib is de eerste en enige CDK4/6-remmer die als monotherapie is goedgekeurd bij gevorderde borstkanker en in combinatie met endocriene therapie (ET) voor de adjuvante behandeling van hoogrisico, hormoonreceptorpositieve (HR+), HER2-negatieve (HER2– ) vroege borstkanker. MONARCH-2 toonde een significante verbetering van de algehele overleving (‘overall survival’, OS) bij een combinatie van abemaciclib en fulvestrant vergeleken met alleen fulvestrant als tweedelijnstherapie bij gevorderde borstkanker.¹ MONARCH-3 onderzocht abemaciclib met een NSAI in de eerstelijnssetting in postmenopauzale patiënten met HR+ HER2– gevorderde borstkanker. Hier bleek al eerder dat de toevoeging van abemaciclib aan een non-steroïdale aromatase remmer (‘nonsteroidal aromatase inhibitor’, NSAI) de progressievrije overleving van patiënten met gevorderde HR+ HER2– borstkanker significant verbetert.² De resultaten van een vooraf gespecificeerde, tweede interimanalyse van deze studie werden tijdens het ESMO 2022-congres gepresenteerd door dr. Matthew P. Goetz (Mayo Clinic, Rochester, MN, Verenigde Staten)