Bij de eerstelijnsbehandeling van hepatocellulair carcinoom (HCC) is atezolizumab met bevacizumab de zorgstandaard.1,2 Momenteel is er geen checkpointremmer als monotherapie goedgekeurd voor de behandeling van HCC. Tislelizumab is een monoklonaal antilichaam met een hoge bindingsaffiniteit voor PD-1. In de fase II-studie RATIONALE-208 werd met tislelizumab-monotherapie een duurzame respons waargenomen en tislelizumab werd over het algemeen goed getolereerd door patiënten met eerder behandeld gevorderd HCC.³ Tijdens ESMO 2022 zijn de eindresultaten van de RATIONALE-301-studie gepresenteerd door dr Masatoshi Kudo (Kindai University Faculty of Medicine, Osaka, Japan). Daarin werd de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van tislelizumab vergeleken met monotherapie van sorafenib bij de eerstelijnsbehandeling van patiënten met inoperabel HCC.4