Samenvatting

Diagnostiek en behandeling van oncologische patiënten wordt voor een groot gedeelte bepaald door de primaire origine van de tumor. Bij een relatief hoog aantal patiënten met gemetastaseerde ziekte wordt echter geen primaire tumor gevonden (incidentie in Nederland ongeveer 2.000 per jaar). Tot dusverre ontbrak een richtlijn voor diagnostiek en behandeling van deze patiënten. In deze leemte is nu voorzien door middel van de eerste Nederlandse multidisciplinaire evidence-based richtlijn ‘Primaire tumor onbekend’. In deze richtlijn is een diagnostische strategie opgenomen gericht op het identificeren van behandelbare entiteiten en zijn behandeladviezen vermeld voor de verschillende groepen patiënten, variërend van op curatie gerichte behandelingen tot het advies om af te zien van behandeling.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:117–21)