De gerandomiseerde, fase III-, dubbelblinde EORTC 1325/Keynote-054-studie evalueerde pembrolizumab vergeleken met placebo bij patiënten met operationeel verwijderd hoogrisico stadium III-melanoom. Na een mediane follow-upperiode van 3,5 jaar bleek pembrolizumab de recidiefvrije overleving (‘recurrence-free survival’, RFS) en de overleving zonder metastasen op afstand (‘distant metastasis-free survival’, DMFS) te verhogen vergeleken met placebo. Door het risico op metastasen na volledige resectie van hoogrisico stadium III-melanoom te beperken zou pembrolizumab ook de behoefte aan nieuwe behandelingen en een verslechtering van fysiek functioneren en algemene levenskwaliteit (‘quality of life’, QoL) kunnen verminderen. Pembrolizumab kan echter toxiciteit veroorzaken op de lange termijn, wat de QoL negatief beïnvloedt. Daarom is het van belang om het langetermijneffect van pembrolizumabbehandeling op de algemene gezondheidsstatus/QoL en het fysieke functioneren te onderzoeken. Tijdens de ESMO 2022 werden de vijfjarige resultaten betreffende werkzaamheid en QoL van EORTC 1325-MG/Keynote-054 gepresenteerd door dr. Alexander Eggermont (University Medical Center Utrecht).1,2