In de PAOLA-1/ENGOT-ov25-studie werd de effectiviteit van olaparib, als toevoeging aan een onderhoudsbehandeling met bevacizumab, vergeleken met placebo bij patiënten met nieuw-gediagnosticeerd gevorderd ovariumcarcinoom, die in de eerste lijn een standaardbehandeling hadden gekregen met onder meer bevacizumab. Uit de primaire analyse bleek dat de toevoeging van olaparib aan een onderhoudsbehandeling met bevacizumab leidde tot een significantie verbetering van de progressievrije overleving bij gevorderd ovariumcarcinoom (HR: 0,59; p<0,001).¹ Daarbij werd een groter voordeel gezien bij patiënten met homologe recombinatiedeficiëntie (HRD). Tijdens ESMO 2022 werd de finale analyse van de algehele overlevingsdata van PAOLA-1 gepresenteerd door dr. Isabelle Ray-Coquard (Centre Léon Bérard and GINECO, Lyon, Frankrijk).²