De optimale intensiteit van anti-EGFR-gebaseerde eerstelijnsbehandeling bij RAS/BRAF-wildtype (WT) gemetastaseerde colorectale kanker (‘metastasized colorectal cancer’, mCRC) zodra ziektecontrole is bereikt blijft controversieel. Een onderhoudsstrategie met een anti-EGFR-monotherapie zou een waardevolle optie kunnen zijn om werkzaamheid te behouden terwijl toxiciteit wordt beperkt. De fase III-ERMES-studie onderzocht of onderhoudsbehandeling met cetuximab na behandeling met FOLFIRI en cetuximab een mogelijkheid is voor RAS/BRAF WT mCRC. Er werd hierbij gekeken of de toediening van uitsluitend cetuximab na 8 cycli FOLFIRI met cetuximab leidt tot een non-inferieure progressievrije overleving in vergelijking met een continue behandeling met FOLFIRI en cetuximab. De resultaten van de ERMES-studie werden tijdens ESMO 2022 gepresenteerd door dr. Armando Orlandi (Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Rome, Italië).¹