Ovariumcarcinoom (OC) is een van de meest voorkomende gynaecologische maligniteiten en wordt gekarakteriseerd door een ongunstige prognose met hoge mortaliteit. Twee belangrijke pilaren in de behandeling van OC zijn cytoreductieve chirurgie en chemotherapie. Ondanks deze bestaande behandelstrategie ontstaat bij veel vrouwen een recidief en voor deze groep is een grote behoefte aan meer effectieve therapieën. In een poging deze behoefte te vervullen zijn diverse checkpointremmers onderzocht, maar tot dusver leverden deze niet de gewenste studieresultaten op. Derhalve worden momenteel verschillende therapeutische strategieën onderzocht om de responspercentages op anti-PD-(L)1-therapieën te verhogen, zoals de combinatie van checkpointremmers met anti-angiogenetische middelen, PARP-remmers en andere immuuncheckpointremmers. Tevens worden andere immuuntherapeutische mogelijkheden onderzocht, zoals adoptieve T-celtherapie, vaccinaties en het therapeutisch targeten van myeloïde immuuncheckpoints. Mogelijk kunnen deze opties in de toekomst nieuwe mogelijkheden bieden voor patiënten met een OC. Hiervoor zijn echter eerst grote gecontroleerde, gerandomiseerde studies nodig, voordat deze nieuwe immuuntherapeutische opties op grote schaal in de klinische praktijk kunnen worden toegepast.