Samenvatting

In dit artikel wordt de nieuwe landelijke richtlijn anuscarcinoom toegelicht. De voornaamste wijzigingen ten opzichte van de vorige richtlijn uit 2003 worden puntsgewijs besproken.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2013;10:32–4)