Dr. Machteld Wymenga over de nieuwe PASKWIL-criteria voor niet-gerandomiseerde studies

De commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (cieBOM) is door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) ingesteld met de opdracht de klinische waarde van nieuwe geregistreerde geneesmiddelen, behandelmethoden en behandelindicaties op het gebied van de medische oncologie te beoordelen. Het doel is om te komen tot een betere landelijke afstemming binnen de beroepsgroep aangaande het toepassen van nieuwe en vaak kostbare geneesmiddelen in de oncologische praktijk.

Dr. M. Wymenga -voorzitter NVMO en internist-oncoloog in het Medisch Spectrum Twente
Dr. M. Wymenga – voorzitter NVMO en internist-oncoloog in het Medisch Spectrum Twente

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:91–3)