Adjuvant pembrolizumab reduceert risico op metastasen op afstand bij patiënten met gereseceerd stadium IIB/C melanoom

Eerder gerapporteerde resultaten van de fase III-studie KEYNOTE-716 lieten zien dat adjuvant pembrolizumab in vergelijking met placebo de ziektevrije overleving (‘recurrence-free’ survival, RFS) verbetert bij patiënten met gereseceerd stadium IIB/C melanoom. Actuele resultaten uit deze studie laten zien dat adjuvant pembrolizumab eveneens de overleving zonder metastasen op afstand (distant metastasis-free survival, DMFS) verbetert, met onverminderde afname van het risico op recidief. Tijdens ASCO presenteerde prof. dr. Georgina Long (Melanoma Institute of Australia, Universiteit van Sydney, Australië) de resultaten van deze derde interim-analyse van de KEYNOTE-716-studie.1