Genexpressietesten kunnen bepalen of adjuvante chemotherapie zinvol is bij patiënten met een HR-positief/HER2-negatief vroeg stadium mammacarcinoom met negatieve lymfeklieren. Dit artikel behandelt het recent gepubliceerde RxPONDER onderzoek over het nut van het voorspellen van het klinisch voordeel van adjuvante chemotherapie bij patiënten met HR-positieve/HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium met positieve lymfeklieren1 en gaat verder in op de ervaringen met genexpressietesten in Nederland.