Het veld van gemetastaseerd hormoongevoelig prostaatcarcinoom (‘metastatic hormone-sensitive prostate cancer’, mHSPC) is flink in beweging. In dit artikel wordt een overzicht van de huidige behandelopties geschetst. Urologen dr. Jean-Paul van Basten (CWZ) en dr. Roderick van den Bergh (St. Antonius Ziekenhuis) schijnen samen met internist-oncoloog dr. Michel van Kruchten (UMCG) hun licht op de laatste ontwikkelingen.