Patiënten met ovariumcarcinoom die na een platinumvrij interval van zes maanden of langer een recidief ontwikkelen, hebben baat bij een platinumgebaseerde combinatiechemotherapie van carboplatine met gepegyleerde liposomale doxorubicine, gemcitabine of paclitaxel. Wanneer bevacizumab wordt gecombineerd met chemotherapie, verhoogt dit monoklonale antilichaam het responspercentage en de progressievrije overleving (‘progression-free survival’, PFS) van ovariumcarcinoompatiënten.¹ De toevoeging van een enkele checkpointremmer gericht op PD-1 of PD-L1 verbetert de werkzaamheid van chemotherapie en/of bevacizumab.2,3 Daarom werd in de ATALANTE-studie de werkzaamheid en het bijwerkingenprofiel van de toevoeging van atezolizumab, een checkpointremmer gericht tegen PD-L1, aan standaard platinumgebaseerde chemotherapie plus bevacizumab, onderzocht bij patiënten met een laat ovariumcarcinoomrecidief. De resultaten van de ATALANTEstudie werden tijdens het ESMO 2022-congres gepresenteerd door dr. Jean Emmanual Kurtz (Nouvel Hôpital Civil – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, Frankrijk).4