SAMENVATTING

De werkgroep Prehabilitatie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is gemandateerd om de landelijke implementatie van prehabilitatie te ondersteunen. Door een uniform multimodaal programma in het colorectale zorgpad te integreren en hierbij gegevens te verzamelen, kan meer bewijslast worden verzameld. Zowel landelijk, maar ook regionaal en lokaal, zijn de leden van de werkgroep actief op het gebied van prehabilitatie.

(NED TIJDSCHR ONCOL 2022;19:105–8)