Eerdere klinische studies hebben aangetoond dat eerstelijnsbehandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (‘non-small cell lung cancer’, NSCLC) met immuuntherapie, met of zonder chemotherapie, de algehele overleving (‘overall survival’, OS) verbetert vergeleken met platinum-doublet-chemotherapie.¹ Ten minste 40% van de NSCLC-patiënten heeft een ongunstige ECOG-prestatiestatus en/of is op hoge leeftijd, heeft meerdere comorbiditeiten en verdraagt de behandeling slecht.² Bij NSCLC-patiënten met een goede ECOG-prestatiestatus en een oncogeen-gedreven ziekte is de afgelopen tijd significante vooruitgang geboekt. Dat is helaas niet het geval voor de populatie met ongunstige ziektekenmerken, en daarmee vormen zij een belangrijke en onvoldoende bestudeerde groep NSCLC-patiënten met een onvervulde medische behoefte. De IPSOSstudie, tijdens ESMO gepresenteerd door dr. Siow Ming Lee (University College London Hospitals NHS Foundation Trust, Verenigd Koninkrijk), is een studie naar eerstelijnsbehandeling met atezolizumab bij NSCLC-patiënten die niet in aanmerking komen voor eerstelijns platinum-doublet-chemotherapie.3 De fase III-, open-label, gerandomiseerde, gecontroleerde studie vergeleek de werkzaamheid, het bijwerkingenprofiel en de patiëntgerapporteerde uitkomsten van atezolizumab-behandeling met mono-chemotherapie.