Hoewel het nut van androgeendeprivatietherapie (ADT) met primaire radiotherapie als eerste behandeling voor prostaatkanker is aangetoond, is niet duidelijk wat de rol van ADT is en wat de optimale duur zou zijn na radicale prostatectomie. Om die reden werd in de RADICALS-HD-studie het effect onderzocht van ADT met verschillende duren na post-operatieve radiotherapie op de metastasevrije overleving (‘metastasis-free survival’, MFS). Daarnaast werd de impact van comorbiditeiten en PSA-waarden ten tijde van de radiotherapie op de effectiviteit van ADT onderzocht. De eerste resultaten van de RADICALS-HD-studie werden gepresenteerd tijdens ESMO 2022 door dr. Chris Parker (The Royal Marsden Hospital – NHS Foundation Trust, Sutton, Verenigd Koninkrijk).¹